فیلم:در روز جهانی معلولین یک معلول یزدی برای انتخابات مجلس از حوزه یزد و اشکذر  ثبت نام کرد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا