بازدید معاونت سیاسی و رییس ستادانتخابات استان از ستاد انتخابات حوزه یزد و اشکذر

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا