یزدفردا :ساعاتی قبل فعالان اقتصادی استان یزد ب دکتر واعضی رییس دفتر رییس جمهور که یک روز قبل از سفر رییس جمهور به یزد آمده دیدار کرد

عکاس:مجید دهقانی زاده عکاس یزدفردا 


 

 یزدفردا :ساعاتی قبل فعالان اقتصادی استان یزد ب دکتر واعضی رییس دفتر رییس جمهور که یک روز قبل از سفر رییس جمهور به یزد آمده دیدار کرد

عکاس:مجید دهقانی زاده عکاس یزدفردا  

 

سایت خبری یزد فردا  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا