سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: تاکنون 50 واحد اقامتی در استان یزد گواهی نامه استاندارد دریافت کرده اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد،”هما خورشیدی” سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه تاکنون 50 واحد اقامتی در استان یزد گواهی نامه استاندارد دریافت کرده اند، گفت: استاندارد سازی واحد های اقامتی یکی از شاخصه های ارزیابی عملکرد گردشگری است که هر ساله هتل ها، مهمانپذیرها و واحد های پذیرایی بین راهی بر اساس استاندارد های کمی و کیفی گواهی نامه استاندارد را دریافت می کنند.

این مقام مسئول اظهار داشت: در طرح درجه بندی واحد های اقامتی، اگر واحد های استاندارد شاخصه های ارزیابی و درجه بندی را رعایت نکنند باعث تنزل درجه، وبسته به شرايط واحد اقامتي حتي منجر به لغو گواهی نامه استاندار آنها خواهد شد.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با بیان اینکه در مرحله بعد درجه بندی رستوران های سنتی در دستور کار قرار دارد افزود: استانداردسازی کمک می کند که واحد‌های اقامتی با ضوابط کمی و کیفی تطبیق پیدا كرده و خدمات را براین اساس ارائه دهند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا