آیا هیچ فرد؛ ارگان وصاحب ملکی میتواند بخشی از خیابان را به دلیل مالکیت با مانع مسدود کند؟ آیا صاحب ملکی میتواند اجازه پارک یا عدم پارک خودرو را به فرد بدهد. مگر خیابان متعلق به فرد است؟ اگر چنین نیست، لطف فرموده مانعها را برچیده و نگهبان خیابان طراز یزدی صفاییه توجیه نمایید اما داستان چیست؟

 

   تهیه گرارش : محمد حسین تقوایی زحمت کشروز پنج شنبه 20 تییرماه 1398  اهالی ملاصدرا صفاییه شاهد تجاوز به حریم عمومی خیابان فرعی با نصب مانع روبروی کافی شاپ جدید در ابتدای خیابان طرار یزدی بودند.
در ابتدای خیابان طراز یزدی؛ یک کافه رستوران و کافی شاپ به دلیل نامعلوم یک طرف خیابان علمک های پلاستیکی نصب و محل پارکینگ خودروها را مسدود ساخته است .
کافه دار به این امر بسنده نکرده و  نگهبانی از پارک خودروهایی که مشتری کافی شاپ نیستند با برخورد فیزیکی خودداری میکنند و به عبارتی کافی شاپ  اجازه پارک خودرو را در روبرو ساختمان خود نمی دهد.
جالب آنکه ابتدای خیابان طرار یزدی صفاییه, حکم محل پارک بسیاری از خودروها را دارد که در بلوار دانشگاه جای پارک نمی یابد و برای خرید به خصوص داروخانه شبانه روزی و گاه قدم زدن در بلوار دانشگاه از این خیابان برای پارکینگ موقت خود استفاده می کنند.
متاسفانه صاحب کافی شاپ حاضر به جوابگویی نشد؛ اما نگهبان در بحث و جدال مدعی شد که اجازه نصب مانع توسط همسایه ها داده شده است و همچنین روبروی کافی شاپ متعلق به خود کافی شاپ است و میتواند اگر صلاح نداست اجازه پارک به هر فردی را ندهد!

اما سوالی از شهرداری آیا هیچ فرد؛ ارگان وصاحب ملکی میتواند بخشی از خیابان را به دلیل مالکیت با مانع مسدود کند؟ آیا صاحب ملکی میتواند اجازه پارک یا عدم پارک خودرو را به فرد بدهد. مگر خیابان متعلق به فرد است؟ اگر چنین نیست، لطف فرموده مانعها را برچیده و نگهبان را توجیه کنید!!!

 

یزد فردا محمد حسین تقوایی زحمتکش طراز یزدی ملاصدرا صفاییه یزد

 

یزد فردا محمد حسین تقوایی زحمتکش طراز یزدی ملاصدرا صفاییه یزد

 

 

یزد فردا محمد حسین تقوایی زحمتکش طراز یزدی ملاصدرا صفاییه یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا