زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

از آنجا که نحوه حل مشکلات ایران به قبل از زمان استاد محمود و بعد از آن تقسیم می‌شود زمان و ساعت هم در دوران وی علیرغم توصیه برخی متخصصان علم زمان‌شناسی برای استفاده بهینه در جهان و ایران ساعت‌ها نه جلو کشیده شد و نه عقب و همه شاهد بودیم که کل مشکلات مملکت در عهد رییس‌جمهور نظر کرده! چنان حل شد که ناظران مدیریت در دنیای روز متحیر شده و اقرار کردند ما تو را نشناخته بودیم آن‌چنان‌که باید می‌شناختیم. اما در عصر آشیخ حسن دیپلمات که خود به دو دوران تقلید از روزگار محمود و غیره… تقسیم می‌شود برای حل مشکلات یکساعت زمان به عقب برمی‌گردد و برای بهتر شدن و افتادن کارها روی فرم یکساعت هم کارمندان زودتر سرکار می‌روند.

یک منبع غیرموثق که اتفاقا اصرار داشت نامش فاش شود از قول والی ولایت دارالعباده گفت اگر دیدیم مشکلات حل می‌شود امر می‌کنیم کارمندان چند ساعتی زودتر سرکار حاضر شوند. در این حال حاج عباس نایب‌التولیه و انیس‌الحضور لبخند همیشگی را بر لبان مبارک زده و ادامه داد: «سحرخیز باش تا کامروا گردی» زبان‌دراز هم گرچه خیری از زمان و زمانی چه قمی یا یزدی و تهرانی و یا کاشانی و… ندیده اما به عنصر زمان در حل مشکلات واقف است. بنابراین لازم می‌داند در آینده خدمتتان عرضه بدارد که دار و دسته زبان‌دراززادگان چه وضعی دارند…!!

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا