سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد کمیسیون حقوق شهروندی تاسیس می‌کند .

دکتر سالاری رئیس سازمان در گفتگو باواحد روابط عمومی، در توضیح این خبر گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم که هیئت مدیره دوره هشتم به تجربه به آن رسیده، آن است که مردم به عنوان مشتریان اصلی در صورتی خدمات سازمان را مطالبه می‌کنند و حاضرند هزینه‌های مربوط را به راحتی بپردازند که سازمان در تصمیم‌های خود به دغدغه ها و خواسته های آنها توجه کند.
 به گفته وی، در ساختار سازمان ده‌ها کمیسیون ،کمیته و جلسات پیش بینی شده که برای بسیاری از مسائل مورد نظر تصمیم گیری می کند و چون غالبا یک طرف این تصمیمات مردم هستند و جایشان در این نشست ها خالیست، تنها مهندسان بر اساس منافع و نظر خود و جامعه تصمیم می‌گیرند و طبیعی است که بسیاری از تصمیمات یکجانبه خواهد بود و ممکن است رضایت و همراهی مردم را نداشته باشد .
سالاری با طرح این احتمال که به همین دلیل  گفته می شود سازمان محبوبیت مردمی کافی ندارد و هزینه‌های آن زیاد و فرایندها طولانیست، در تشریح این طرح ابتکاری گفت: برای حل مجموعه مسائل یاد شده طرحی با عنوان کمیسیون حقوق شهروندی اخیراً مطرح شده و کلیات آن در هیئت مدیره به تصویب رسیده و در حال تکمیل طرح هستیم که بر اساس آن جمعی که عمدتاً غیر عضو هستند و افراد صاحب صلاحیت با اعتماد خوب اجتماعی به شمار می‌روند، بر اساس مکانیزمی انتخاب خواهند شد  و آن دسته از مصوبات سازمانی که یک طرف آن مردم هستند، حتماً باید در این کمیسیون مطرح و نظر آن اخذ شود .
دکتر سالاری ابراز اطمینان کرد که این فرآیند باعث خواهد شد تا مردم ارتباط منطقی تر ومناسب‌تری با سازمان برقرار کنند و تعرفه های سازمان را راحت تر پذیرا شوند واقبال عمومی برای دریافت خدمات مهندسی از سازمان، نسبت به وضع موجود افزایش یابد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا