سئوال جنجالی دکتر دهستانی دبیر حزب اعتدال توسعه استان به عنوان دومین سئوال دبیران احزاب حاضر ...... و.......................... در سال 96 پس از تماس اقای صدوقی و هماهنگی همه همراه شدیم تا در این شورا به فکر مردم باشیم نه اینکه هرچه خودمان می خواهیم عمل کنیم

یزدفردا:فیلم:قسمت سوم :ابتکار خانه احزاب در نشست با مسئولین و مناظره ها
مهندس سفید رییس شورای اسلامی شهر یزد در اولین نشست خانه احزاب با مسئولین استان  از نا گفته های  انتخاب شهر دار گفت
سئوال جنجالی دکتر دهستانی دبیر حزب اعتدال توسعه استان به عنوان دومین سئوال دبیران  احزاب حاضر ......
و..........................
در سال 96 پس از تماس اقای صدوقی  و هماهنگی همه همراه شدیم تا در این شورا به فکر مردم باشیم نه اینکه هرچه خودمان می خواهیم عمل کنیم

....یک چیزی اینجا گفته می شود و یک چیزی پشت پرده
من از مردم عذر خواهی  کردیم که ای مردم ما جار زدیم که بیایید به این افراد رای دهید اشتباه کردیم غلط کردیم  و عذر خواهی می کنیم
به شما هم پیشنهاد می دهم  شجاعت  داشته باشید عذر خواهی کنید و استعفاء دهید
در این شورا اراده ای  برای رفع  مشکل مردم دیده نمی شود
..................................

پاسخ مهندس سفید رییس شورای  شهر یزد
@yazdfarda
کل این بحث را در فیلم زیر ببینید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا