براساس ارزیابی های باشگاه خبرنگاران جوان کشور درفروردین98توانست باشگاه خبرنگاران جوان یزد رتبه نخست را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزیزد براساس ارزیابی های باشگاه خبرنگاران جوان کشور در فروردین ماه98 باشگاه خبرنگاران جوان مرکز یزد در تولید گزارش های تصویری توانست رتبه نخست کشور را توانست به خود اختصاص دهد

 

باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای مرکز یزد موفق شد در بخش گزارشهای تصویری باتولید و پخش10گزارش تصویری که همه این گزارش‌ ها از شبکه سراسری پخش شد با کسب بالاترین امتیاز واحد نظارت وارزیابی سازمان رتبه اول را به خود اختصاص دهد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا