یزدفردا "تيزر احسان و نيكوكاري به كارگرداني بهناز زحمتكش و تهيه كنندگي انجمن سينماي جوان يزد و كميته امداد مصادف با روز ملي سينما در یزد رونمایی شد

به گزارش خبرنگاریزدفردا "تیزر احسان و نيكوكاري با حضور جواديان مدير كل اداره ارشاد استان در یزد رونمایی شد.
این تیزر با  كارگردانی بهناز زحمتكش به تهيه كنندگی  انجمن سينماي جوان يزد و كميته امداد استان و
تصوير برداری رامين راست جو و مهران زحمتكش و با گريم مليحه جلال پور و بازیگری  ليلا افشار ساخته شده است.

عکس: فرناز دهقاني


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا