جلسه شوراي معادن استان يزد به منظور تقويت نظارت بر فعاليت هاي معدني و بهره مندي بخش هاي مختلف از اين ظرفيت به ويژه در حوزه اشتغال تشكيل شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، صبح روز شنبه 20 مردادماه جلسه شوراي معادن استان به رياست «محمود زماني قمي» استاندار يزد و با حضور «علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار، «محمدرضا صباغيان» نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع نمايندگان استان و اعضاي اين شورا در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه گفت: نظارت جدي بر اجراي مصوبات اين شورا از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضروري است و بايد مورد توجه قرار گيرد.
«محمود زماني قمي» افزود: لازم است دستگاه ها در مسير اجراي ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه كشور با سازمان صنعت، معدن و تجارت همكاري و همراهي مستمر داشته باشند و اين سازمان نيز در جلسات بعدي شورا گزارش فعاليت هاي صورت گرفته را ارائه كند.
در اين جلسه گزارشي از وضعيت موجود معادن تا پايان تيرماه سال جاري، شرايط فعلي بهره برداري معادن به تفكيك شهرستان ها و دستور وزير صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه اجراي بند(5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي با موضوع اختصاص يك درصد فروش معادن و فعاليت هاي معدني كه در اثر فعاليت آن ها خسارت هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي مي رسد، ارائه و مورد هم انديشي قرار گرفت.
گفتني است شوراي معادن در راس وظايف خود موظف است در چارچوب مصوبات شورايعالي معادن ضمن نظارت كلي بر استخراج معادن شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره برداري با رعايت ملاحظات زيست محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي ، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين دستي انجام دهد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا