کارگاه توجیهی دوره آموزشی تربیت بدنی ویژه آموزگاران پایه باحضور مدرسین دوره در 18 مردادماه با حضور بیش از 20 مدرس در سالن ورزشی توحید برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این دوره با مدرسی میرشمسی و ناظمیان سرگروه های آموزشی درس تربیت بدنی به مدت 6 ساعت به صورت تئوری و عملی برگزار گردید.

رئیس اداره تربیت بدنی ضمن بازدید از روند برگزار ی این کارگاه ،از «آموزش آموزگاران پایه» به‌عنوان اثربخش‌ترین گزینه ممکن، در جهت سلامت دانش آموزان دختر و توسعه فرهنگ ورزش در میان قشر تأثیرگذار آموزگاران پایه یاد نمود.

"مصطفی خلیلی " افزود : با توجه به فقر حرکتی وزندگی آپارتمان نشینی و افزایش وزن دربین دانش آموزان و همچنین به منظور برگشت نشاط وشادابی در مدارس،آموزش آموزگاران پایه در مدارس ابتدایی جهت اجرای کیفی برنامه های تربیت بدنی با اولویت مدارس دخترانه در دستورکار قرارگرفت.

وی گفت : نقش آموزگاران پایه به عنوان رکن اصلی مدارس ابتدایی در پیشبرد و تحقق اهداف این برنامه بسیار تاثیر گذار است، به همین لحاظ به منظور توانمند سازی و افزایش توان علمی آموزگاران پایه نسبت به شیوه های تدریس تربیت بدنی و سازمان دهی و اجرای فعالیت های ورزشی در یک طرح گسترده و سراسری تمامی آموزگاران پایه مدارس ابتدایی دختران، تحت پوشش این برنامه جامع آموزشی قرار می گیرند.

خلیلی تصریح کرد: اجرای این طرح نه تنها باعث افزایش فعالیت های حرکتی در سنین رشد و سواد حرکتی می گردد، بلکه به شادابی و نشاط آموزگاران پایه نیز می انجامدکه با برنامه ریزی و همکاری همه شما  این دوره با کیفیت مطلوب در راستای توانمند کردن آموزگاران پایه و ایجاد نشاط در مدارس در سراسر استان برگزار گردد.

قابل ذکر است دوره ضمن خدمت  40 ساعته آموزگاران پایه ویژه آموزگاران پایه اول تا سوم ابتدایی دخترانه کلیه مدارس در هفته اول و دوم شهریور ماه  بصورت منطقه ای برگزار می گردد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا