حمیدرضا مرامی-عضو هیئت تحریریه یزدفردا

حمیدرضا مرامی-عضو هیئت تحریریه یزدفردا:منهای دو)، نمایشنامه ای که بر خلاف اغلب کارهای نمایشی ،  از مرگ و یاس شروع و به زندگی و امید ختم می شود .
علی رغم عنوان (کمدی) که بر این نمایشنامه گذاشته شده باید گفت که یک (کمدی تراژدی) فاخری است به نویسندگی ساموئل بنش تریت فرانسوی .
کارگردان جوان یزدی محمد کریم پور با طراحی و قاب سازی بسیار زیبا به شایستگی هرچه تمام تر توانست حق مطلب را ادا کند .
بازیگری بسیار خوب و روان نقش های اصلی نمایشنامه که بر اساس توانمندی های ذاتی و شخصی خود توانستند کفه ترازوی صحنه را در حالت های مختلف به زیباترین شکل ممکن درآورند در کنار تیم بازیگری در اجرای قاب های زیبا و افکت ها و موسیقی مناسب که تغییر صحنه را همراه با مقدمه صحنه بعدی توأم می نمود سبب گردید دیدن یک نمایشنامه تقریبا دوساعته را دلپذیر نماید  .
این نمایشنامه اجتماعی که با نامگذاری تامل برانگیز  منهای دو ، دیالوگ محور نوشته شده است با بازی قدرتمند آقابزرگی و جعفری در قالب قاب های زیبای طراحی شده توسط کارگردان جوان ، تبدیل به شاهکاری گردید که تماشاگر را هرطور خواستند مسحور خود نمودند تا آنجایی که گاه همه به قهقهه می رسیدند و گاه در سکوتی مرگبار غور در متن نمایشنامه می شدند و شاید بغضی پنهانی تنها یار و همدم اون لحظات می گردید.
توانمندی بازیگران و کارگردان به حدی بود که از یک متن فرانسوی ، نمایش ملموس بومی ساخته شد به نحوی که در بسیاری از مواقع حس می شد این متن کاملا بومی است .
شوخی دو بازیگر اصلی با دیالوگ ها و خنده گرفتن از تماشاگر با جملات و حرکات کاملا پاک و منزه از نقاط اوج نمایش بود که دیدن آن را برای تمام گروه های سنی ممکن می ساخت .
تماشاگران به راحتی خود را در محوطه منهای دو می دیدند و در واقع منهای آن دونفر که کاملا لحظات زندگی را درک کرده بودند مابقی افراد در نمایشنامه و تماشاگران  خود رادر قسمت خاکستری جامعه یافتند که گهگاه از سوی آن دونفر تلنگری سنگین میخوردند و در نهایت با دریافت پیام امیدوارانه ای همراه با رضایت مطلوب در چهره ، سالن را ترک می کردند و کاملا از یاد می بردند که نقش های اصلی بازی قرار بود هفت الی 15 روز زنده بمانند!!!!
برای تشکر از تمامی کسانی که در نمایش این اثر زیبا همکاری کردند و البته جهت تغییر نگاه خاکستری به زندگی خودمان  کافی است به تماشای آن برویم  .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا