"علیرضا نوکار" فرماندار شهرستان تفت گفت: با توجه به بروز مشکلات و قطعی آب در نقاط مختلف شهرستان به دلیل کاهش شدید منابع آبی بر اساس قانون با مشترکین پرمصرف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و آب مشترکین پرمصرف در نقاط شهری و روستایی تا پایان شهریورماه قطع خواهد شد.

"علیرضا نوکار" خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف آب شد و گفت: با توجه به بروز خشک‌سالی در کشور و کاهش شدید منابع آبی؛ در تأمین آب نقاط شهری و روستایی شهرستان با مشکل روبرو هستیم و در این شرایط عده‌ای با مصرف بی‌رویه آب در تأمین آب شهروندان اختلال ایجاد می‌کنند.

نوکار خاطرنشان کرد: مشاهده‌شده در مناطق شهری و روستایی  بعضی از ساکنین از آب‌لوله‌کشی برای کشاورزی استفاده می‌کنند که این مسئله تأمین آب شرب و بهداشت مردم را با مشکل روبرو کرده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به بروز مشکلات و قطعی آب در نقاط مختلف شهرستان به دلیل کاهش شدید منابع آبی بر اساس قانون با مشترکین پرمصرف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و آب مشترکین پرمصرف در نقاط شهری و روستایی تا پایان شهریورماه قطع خواهد شد.

فرماندار تفت در پایان تصریح نمود: مصرف بی‌رویه آب و استفاده از پمپ، اشكال شرعی و قانونی دارد و شهروندان بایستی توجه ویژه‌ای در صرفه‌جویی آن و رعایت حق دیگر شهروندان داشته باشند تا با کمک یکدیگر بتوانیم از این بحران به‌خوبی عبور کرده و همه شهروندان از آب شرب و بهداشت بهره‌مند شوند.

  • نویسنده : حسین زارع
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا