یزدفردا "دوره آموزشي بودجه نويسي و بودجه ريزي روستايي دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي بخش گاريزات برگزار شد.

 به گزارش  پایگاه خبری یزدفردا "دوره آموزشي بودجه نويسي و بودجه ريزي روستايي دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي بخش گاريزات با حضور معاون مدير کل امور روستايي استانداري، کارشناس اين دفتر، دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي بخش بمدت 6 ساعت در محل سالن اجتماعات بخشداري تشکيل و آموزشهاي لازم در اين زمينه توسط حامدي معاون مدير کل به شرکت کنندگان داده شد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا