7سال اگر پسته بود محصول می داد اما یک شرکت روستایی دردهشیر شهرستان تفت نتوانست زمین برای دامپروری دریافت کند

یزدفردا :تفت فردا "وارده :درد دلی که که نباید بی پاسخ بماند :در سال 1392همزمان با دولت اول تدبیر وامید اینجانب محمد رضا علی بیکی از اهالی روستای عبدالله دهستان دهشیر شهرستان تفت با مراجعه به جهاد کشاورزی دهشیر درخواستی را مبنی بر واگذاری زمین در روستا جهت پرورش گوسفند وبز ارائه دادیم .
به پیشنهاد مسئول وقت جهاد کشاورزی دهشیر وبا توجه به وضعیت مناسب روستا و همچنین درخواستهای دیگر از طرف جهاد کشاورزی دهشیر پیشنهاد پهنه دامداری روستای عبدالله داده شد .
اینجانب به عنوان نماینده متقاضیان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی تفت مراجعه وجهت ثبت نام مبلغ 85هزار تومان به ازای هر نفر به حساب ریختم وثبت نام انجام شد که پس از گذشت دو سال هیچ کا ی انجام نشد و شرکت مذکور تعطیل شده بود .
مجددا ما را به شرکت عقاب تفت ارجاع دادند ودر این مرحله از هر نفر 177هزار تومان دریافت شد .
کار گروه مکانیابی شهرستان به روستا امدند ومکان تایید شد .
پرونده به امور اراضی یزد ارسال شد
و در کار گروه زیر بنایی استان پهنه دام عبدالله مصوب گردید در سال 94 وبه امور اراضی استان اعلام ونامه مربوطه جهت تشکیل پرونده ومعرفی متقاضیان به جهاد کشاورزی شهرستان تفت ارسال شد .
یکسال این نامه در جهاد کشاورزی تفت بلا تکلیف ماند .
سپس باز با ارسال نامه به شرکت عقاب کار پیگیری شد و نامه به اداره دامپزشکی یزد جهت دریافت پروانه بهداشتی ارسال شد .
لازم به توضیح اینکه زمینی که هنوز تحویل ما نشده چه پروانه بهداشتی باید صادر گردد .
دامپزشکی تمام طرح را رد کرد وکروکی ای که منابع طبیعی داده بود وکار گروه شهرستان تایید کرده بود ونماینده دامپزشکی نیز انرا امضا کرده بود و در کار گروه زیر بنایی استان تایید شده بود
را بدلیل فاصله با جاده ومرغداری رد کرد .
و تا امروز که حدود هفت سال هست
همچنان هر روز امروز وفردا میشویم .
وکاری برای ما انجام نشده است .
نامه های بخشداری و استانداری به جهاد مثمر ثمر نبوده است .
تصویر مدارک متعاقبا ارسال خواهد شد .
ضمنا مدتی ما را معطل کردند وبا صرف هزینه هایی ملزم شدیم تا شرکت تعاونی تشکیل دهیم با 45عضو .
در حال حاضر پس از تشکیل جلسه با همت بخشدار محترم که جای تشکر وقدر دانی از ایشان هست پرونده ما سه ماهی هست در سازمان نظام مهندسی کشاورزی یزد بخاطر تشکیل کمیته واگذاری معطل مانده است .
چه کسی خسارات ناشی از تورم وغیره را بما میدهد .
ایا اگر هفت سال پیش سرمایه گذاری شده بود چه اشتغال پایداری را نصیب روستا میکرد .
البته یوسف نبی خوابمان را تعبیر کرد والان هفت سال اول ان گذشت

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا