کلمات کلیدی: اجتماعی

انتشار یافته: 105
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 105
بی طرف
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1408:02:40.015976

جناب آقای محمد منابع طبیعی را که شما از آن حرف می زنید فقط گیاهان و جانوران نیستند. معادن هم جزء منابع طبیعی هستند. لطفا در مورد توسعه پایدار و ... که در حوزه تخصص شما نیست اول مطالعه کنید و بعد نظر دهید

کارشناس محیط زیست
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1408:09:42.773286

در جواب به محفوظ سلام بنده هم شما را ارجاع می دهم به خانم دکتر شیرازی استاد دانشگاه تهران شخصا تماس بگیرید و قضیه گوسفندان خاتون آباد را از ایشان پیگیر شوید تا ذهنتان روشن شود ضمنا مشکل خاتون آباد به دلیل ضعف جهاد دانشگاهی بود که برای آنجا از فیلترهای کارخانه سیمان استفاده کرده بودند. جهت اطلاع به خدمتتان عرض می کنم که تمام آن مشکلات رفع شده است. در مورد آن برنامه صدا و سیما هم حرف و حدیث زیاد است که در اینجا صلاح نیست توضیح دهم ولی مصاحبه با خانم دکتر شیرازی را فراموش نکنید ممنون

Iran, Islamic Republic of
None

یزدفردا :با عذرخواهی از فرداییان به دلیل انتشار چند نظر تکراری تنها به دلیل راحتی خیال نظر دهندگان محترم تمام و کمال نرات منتشر البته در بعضی موارد نظراتی کاملا مشابه اما با نام های مختلف وجود دارد که قضاوت به عهده خود شما .....................

محمد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1209:23:19.630999

آنچه که واضح و مبرهن هست اینکه نویسنده مطلب فوق سعی نموده با استفاده از الفاظ دهن پر کن و واژه هایی نظیر تقدس , تا آنجا که میتواند هدف خود را به زور به مخاطب بقبولاند . شیوه های نخ نما شده مسئولین در به کرسی نشاندن حرفهایشان . ولی آنچه که نا گفته پیداست هیچ معدنی تا کنون وجون نداشته که موجب مرگ محیط اطراف خود نشود . حتی یک مورد در کل دنیا . همچنین باید دانست که معدن و معدن داری صرفا برای صاحبانش منبع ثروت و برای دیگران جز ویرانی و نابودی به همراه ندارد . نگاهی به معادنی که در اطراف همان معدن اعم از معدن سنگ , خاک و غیره نشان از همین واقعیت دارد که با گذشت چند سال و برداشت محصول مورد نظر باقیمانده به همان حال رها شده و موجب آسیب شدید به محیط جانوری و گیاهی شده است . فقط متعجبم از ابنکه چرا عده ای با دانستن مضرات و علم بر اینکه خانه و کاشانه و تاریخ مردمی که سالها و نسلها با این منطقه زیسته و در آن ریشه دارند به خاطر سود زود گذر عده ای ثروتمند چرا باید فدا شود. بدانیم که توسعه پایدار یعنی حفظ منابع طبیعی اعم از گیاهی و جانوری وغیره

محمد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1209:21:30.136183

آنچه که واضح و مبرهن هست اینکه نویسنده مطلب فوق سعی نموده با استفاده از الفاظ دهن پر کن و واژه هایی نظیر تقدس , تا آنجا که میتواند هدف خود را به زور به مخاطب بقبولاند . شیوه های نخ نما شده مسئولین در به کرسی نشاندن حرفهایشان . ولی آنچه که نا گفته پیداست هیچ معدنی تا کنون وجون نداشته که موجب مرگ محیط اطراف خود نشود . حتی یک مورد در کل دنیا . همچنین باید دانست که معدن و معدن داری صرفا برای صاحبانش منبع ثروت و برای دیگران جز ویرانی و نابودی به همراه ندارد . نگاهی به معادنی که در اطراف همان معدن اعم از معدن سنگ , خاک و غیره نشان از همین واقعیت دارد که با گذشت چند سال و برداشت محصول مورد نظر باقیمانده به همان حال رها شده و موجب آسیب شدید به محیط جانوری و گیاهی شده است . فقط متعجبم از ابنکه چرا عده ای با دانستن مضرات و علم بر اینکه خانه و کاشانه و تاریخ مردمی که سالها و نسلها با این منطقه زیسته و در آن ریشه دارند به خاطر سود زود گذر عده ای ثروتمند چرا باید فدا شود. بدانیم که توسعه پایدار یعنی حفظ منابع طبیعی اعم از گیاهی و جانوری وغیره

محمد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1209:20:10.940850

آنچه که واضح و مبرهن هست اینکه نویسنده مطلب فوق سعی نموده با استفاده از الفاظ دهن پر کن و واژه هایی نظیر تقدس , تا آنجا که میتواند هدف خود را به زور به مخاطب بقبولاند . شیوه های نخ نما شده مسئولین در به کرسی نشاندن حرفهایشان . ولی آنچه که نا گفته پیداست هیچ معدنی تا کنون وجون نداشته که موجب مرگ محیط اطراف خود نشود . حتی یک مورد در کل دنیا . همچنین باید دانست که معدن و معدن داری صرفا برای صاحبانش منبع ثروت و برای دیگران جز ویرانی و نابودی به همراه ندارد . نگاهی به معادنی که در اطراف همان معدن اعم از معدن سنگ , خاک و غیره نشان از همین واقعیت دارد که با گذشت چند سال و برداشت محصول مورد نظر باقیمانده به همان حال رها شده و موجب آسیب شدید به محیط جانوری و گیاهی شده است . فقط متعجبم از ابنکه چرا عده ای با دانستن مضرات و علم بر اینکه خانه و کاشانه و تاریخ مردمی که سالها و نسلها با این منطقه زیسته و در آن ریشه دارند به خاطر سود زود گذر عده ای ثروتمند چرا باید فدا شود. بدانیم که توسعه پایدار یعنی حفظ منابع طبیعی اعم از گیاهی و جانوری وغیره

محمد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1209:16:45.058540

آنچه که واضح و مبرهن هست اینکه نویسنده مطلب فوق سعی نموده با استفاده از الفاظ دهن پر کن و واژه هایی نظیر تقدس , تا آنجا که میتواند هدف خود را به زور به مخاطب بقبولاند . شیوه های نخ نما شده مسئولین در به کرسی نشاندن حرفهایشان . ولی آنچه که نا گفته پیداست هیچ معدنی تا کنون وجون نداشته که موجب مرگ محیط اطراف خود نشود . حتی یک مورد در کل دنیا . همچنین باید دانست که معدن و معدن داری صرفا برای صاحبانش منبع ثروت و برای دیگران جز ویرانی و نابودی به همراه ندارد . نگاهی به معادنی که در اطراف همان معدن اعم از معدن سنگ , خاک و غیره نشان از همین واقعیت دارد که با گذشت چند سال و برداشت محصول مورد نظر باقیمانده به همان حال رها شده و موجب آسیب شدید به محیط جانوری و گیاهی شده است . فقط متعجبم از ابنکه چرا عده ای با دانستن مضرات و علم بر اینکه خانه و کاشانه و تاریخ مردمی که سالها و نسلها با این منطقه زیسته و در آن ریشه دارند به خاطر سود زود گذر عده ای ثروتمند چرا باید فدا شود. بدانیم که توسعه پایدار یعنی حفظ منابع طبیعی اعم از گیاهی و جانوری وغیره

محمد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1209:14:06.471185

آنچه که واضح و مبرهن هست اینکه نویسنده مطلب فوق سعی نموده با استفاده از الفاظ دهن پر کن و واژه هایی نظیر تقدس , تا آنجا که میتواند هدف خود را به زور به مخاطب بقبولاند . شیوه های نخ نما شده مسئولین در به کرسی نشاندن حرفهایشان . ولی آنچه که نا گفته پیداست هیچ معدنی تا کنون وجون نداشته که موجب مرگ محیط اطراف خود نشود . حتی یک مورد در کل دنیا . همچنین باید دانست که معدن و معدن داری صرفا برای صاحبانش منبع ثروت و برای دیگران جز ویرانی و نابودی به همراه ندارد . نگاهی به معادنی که در اطراف همان معدن اعم از معدن سنگ , خاک و غیره نشان از همین واقعیت دارد که با گذشت چند سال و برداشت محصول مورد نظر باقیمانده به همان حال رها شده و موجب آسیب شدید به محیط جانوری و گیاهی شده است . فقط متعجبم از ابنکه چرا عده ای با دانستن مضرات و علم بر اینکه خانه و کاشانه و تاریخ مردمی که سالها و نسلها با این منطقه زیسته و در آن ریشه دارند به خاطر سود زود گذر عده ای ثروتمند چرا باید فدا شود. بدانیم که توسعه پایدار یعنی حفظ منابع طبیعی اعم از گیاهی و جانوری وغیره

محمد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1209:13:46.240373

آنچه که واضح و مبرهن هست اینکه نویسنده مطلب فوق سعی نموده با استفاده از الفاظ دهن پر کن و واژه هایی نظیر تقدس , تا آنجا که میتواند هدف خود را به زور به مخاطب بقبولاند . شیوه های نخ نما شده مسئولین در به کرسی نشاندن حرفهایشان . ولی آنچه که نا گفته پیداست هیچ معدنی تا کنون وجون نداشته که موجب مرگ محیط اطراف خود نشود . حتی یک مورد در کل دنیا . همچنین باید دانست که معدن و معدن داری صرفا برای صاحبانش منبع ثروت و برای دیگران جز ویرانی و نابودی به همراه ندارد . نگاهی به معادنی که در اطراف همان معدن اعم از معدن سنگ , خاک و غیره نشان از همین واقعیت دارد که با گذشت چند سال و برداشت محصول مورد نظر باقیمانده به همان حال رها شده و موجب آسیب شدید به محیط جانوری و گیاهی شده است . فقط متعجبم از ابنکه چرا عده ای با دانستن مضرات و علم بر اینکه خانه و کاشانه و تاریخ مردمی که سالها و نسلها با این منطقه زیسته و در آن ریشه دارند به خاطر سود زود گذر عده ای ثروتمند چرا باید فدا شود. بدانیم که توسعه پایدار یعنی حفظ منابع طبیعی اعم از گیاهی و جانوری وغیره

محفوظ
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1110:27:56.123093

در جواب کارشناس محیط زیست: با سلام در مورد مضرات معادن و کارخانجات فرآوری مس فقط میتونم شما رو به کارخانجات مس خاتون آباد که در استان کرمان واقع شده ارجاع بدم. اگر دوست داشتید سری به مردم این روستا بزنید تا گونی های جنین مرده گوسفندانشان را جلویتان خالی کنند.اگر هم مجالی برای رفتن به این منطقه ندارید میتوانید به گزارشی که از یکی از برنامه های شبکه یک سیما چند بار طی زمانهای مختلف از این منطقه گرفه شده بود و تمام مشکلات ناشی از این کارخانجات را به تصویر کشیده بود، رجوع کنید. من مخالف توسعه شهر یا استان یا ایران نیستم ولی برای توسعه و اشتغال راه های پاک تر و سالم تری هم هست. درآمدی که بعدا چندین برابر آن هزینه سلامت و درمان امراض مرتبط با آن درآمد شود خیلی توجیه ندارد.

رضا از یزد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1010:06:56.875354

برای شما متاسفم برای درج این خبر مضحک که در قبال اخذ پول یا امتیاز منتشر کردید عاشورا و تاسوعا برای پلو خوری و نمایش بازی کردن نیست . عاشورا باید نماد مبارزه با ظلم و ستم باشد. اگر شک دارید و ذره ای وجدان و انصاف به خود زحمت دهید و به دره زرشک سر بزنید و از نزدیک با آه و ناله پیر زنان و مردانی که دستشان پینه بسته و کمرشان خمیده و اشک در چشمشان زده صحبت کنید. و آنگاه خجالت بکشید که بخواهید حق این مردم را پایمال کنید.

علی ازامامشهر یزد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1010:02:29.346461

برای شما متاسفم برای درج این خبر مضحک که در قبال اخذ پول یا امتیاز منتشر کردید عاشورا و تاسوعا برای پلو خوری و نمایش بازی کردن نیست . عاشورا باید نماد مبارزه با ظلم و ستم باشد. اگر شک دارید و ذره ای وجدان و انصاف به خود زحمت دهید و به دره زرشک سر بزنید و از نزدیک با آه و ناله پیر زنان و مردانی که دستشان پینه بسته و کمرشان خمیده و اشک در چشمشان زده صحبت کنید. و آنگاه خجالت بکشید که بخواهید حق این مردم را پایمال کنید.

علی از یزد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1010:01:27.400824

برای شما متاسفم برای درج این خبر مضحک که در قبال اخذ پول یا امتیاز منتشر کردید عاشورا و تاسوعا برای پلو خوری و نمایش بازی کردن نیست . عاشورا باید نماد مبارزه با ظلم و ستم باشد. اگر شک دارید و ذره ای وجدان و انصاف به خود زحمت دهید و به دره زرشک سر بزنید و از نزدیک با آه و ناله پیر زنان و مردانی که دستشان پینه بسته و کمرشان خمیده و اشک در چشمشان زده صحبت کنید. و آنگاه خجالت بکشید که بخواهید حق این مردم را پایمال کنید.

علی کمالی زربند
Iran, Islamic Republic of
1391-09-1010:00:34.219333

برای شما متاسفم برای درج این خبر مضحک که در قبال اخذ پول یا امتیاز منتشر کردید عاشورا و تاسوعا برای پلو خوری و نمایش بازی کردن نیست . عاشورا باید نماد مبارزه با ظلم و ستم باشد. اگر شک دارید و ذره ای وجدان و انصاف به خود زحمت دهید و به دره زرشک سر بزنید و از نزدیک با آه و ناله پیر زنان و مردانی که دستشان پینه بسته و کمرشان خمیده و اشک در چشمشان زده صحبت کنید. و آنگاه خجالت بکشید که بخواهید حق این مردم را پایمال کنید.

تفتي
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0915:55:51.071541

وقتي كه تمام كارشناسان محيط زيست استان عليرغم تهديد ها وفشارهاي مقمامت استان نظر كارشناسي خودوشون رو ميدن اگر ما عاقل هستيم وبفكر آينده وسلامت خودمون هستيم بايد عبرت بگيريم وخودمون رو به ....... نزنيم .جناب فردا شما كذام فردا را نشونه رفته اي وبقول يكي از همين نظر دهنده ها گويا آداب سركع گرفتن از شركت خصوصي مس را بلد بوده اي كه اينگونه تيتر ميزني .انشالله خانواده ات هم گرفتار مصبت سزطان و ام اس شوند اگر اين پروژه چنين تبعاتي داشته باشد .انشالله=================================================================================================================(متاسفیم دوست عزیزولی ما برایسلامتی کامل شما و خانواده محترم و فرزند لدلبنتدتان دعا می کنیم و حاظر نیستیم برایبه کرسی نشستن حرف خود یا دیگران ناراحتی هیچ کس راآرزو کنیم انشالله

ایرانی
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0820:05:40.217680

واقعا ماندیم چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ اما هر چه که هست این معدن تعطیل نخواهد شد شرکت مس حقوق مردم را بدهد و زمینهایشان را تملیک کند مسئله حل می شود نه اینکه بخواهند به اسم سرمایه ملی حقوق عده ای زحمتکش را بخورند تازه به گفته اند این شرکت 80 درصدش خصوصی است اگر اشکال ندارد یزد فردا از هویت شرکت مس ایران و سهامدارانش بیان کند

ایرانی
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0819:59:47.604097

واقعا ماندیم چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ اما هر چه که هست این معدن تعطیل نخواهد شد شرکت مس حقوق مردم را بدهد و زمینهایشان را تملیک کند مسئله حل می شود نه اینکه بخواهند به اسم سرمایه ملی حقوق عده ای زحمتکش را بخورند تازه به گفته اند این شرکت 80 درصدش خصوصی است اگر اشکال ندارد یزد فردا از هویت شرکت مس ایران و سهامدارانش بیان کند

ایران
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0819:58:55.096314

واقعا ماندیم چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ اما هر چه که هست این معدن تعطیل نخواهد شد شرکت مس حقوق مردم را بدهد و زمینهایشان را تملیک کند مسئله حل می شود نه اینکه بخواهند به اسم سرمایه ملی حقوق عده ای زحمتکش را بخورند تازه به گفته اند این شرکت 80 درصدش خصوصی است اگر اشکال ندارد یزد فردا از هویت شرکت مس ایران و سهامدارانش بیان کند

دوست دار ایران
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0819:58:45.755473

واقعا ماندیم چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ اما هر چه که هست این معدن تعطیل نخواهد شد شرکت مس حقوق مردم را بدهد و زمینهایشان را تملیک کند مسئله حل می شود نه اینکه بخواهند به اسم سرمایه ملی حقوق عده ای زحمتکش را بخورند تازه به گفته اند این شرکت 80 درصدش خصوصی است اگر اشکال ندارد یزد فردا از هویت شرکت مس ایران و سهامدارانش بیان کند

دوست دار ایران
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0819:58:40.123695

واقعا ماندیم چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ اما هر چه که هست این معدن تعطیل نخواهد شد شرکت مس حقوق مردم را بدهد و زمینهایشان را تملیک کند مسئله حل می شود نه اینکه بخواهند به اسم سرمایه ملی حقوق عده ای زحمتکش را بخورند تازه به گفته اند این شرکت 80 درصدش خصوصی است اگر اشکال ندارد یزد فردا از هویت شرکت مس ایران و سهامدارانش بیان کند

دوست دار ایران
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0819:58:31.342740

واقعا ماندیم چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ اما هر چه که هست این معدن تعطیل نخواهد شد شرکت مس حقوق مردم را بدهد و زمینهایشان را تملیک کند مسئله حل می شود نه اینکه بخواهند به اسم سرمایه ملی حقوق عده ای زحمتکش را بخورند تازه به گفته اند این شرکت 80 درصدش خصوصی است اگر اشکال ندارد یزد فردا از هویت شرکت مس ایران و سهامدارانش بیان کند

دوست دار ایران
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0819:58:22.769094

واقعا ماندیم چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ اما هر چه که هست این معدن تعطیل نخواهد شد شرکت مس حقوق مردم را بدهد و زمینهایشان را تملیک کند مسئله حل می شود نه اینکه بخواهند به اسم سرمایه ملی حقوق عده ای زحمتکش را بخورند تازه به گفته اند این شرکت 80 درصدش خصوصی است اگر اشکال ندارد یزد فردا از هویت شرکت مس ایران و سهامدارانش بیان کند

رهگذر
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0808:36:46.953816

آقاي يزدي يا اقاي شجاع كه هر كي با نظرت مخالفه سريع ميگي پول گرفتيد تازه يه خورده زير ديگ طمع رو خاموش مكردي .........د. خيال مكني مردم حاليشون ني؟

يزدي
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0807:38:25.862068

يزد فردا لطفاهويت نويسنده اين متن يعني آقاي كمالي را بيان فرماييد ايشان كيستند و كارشان چيست ؟ در غير اينصورت نتيجه مي گيريم كه اصلا فردي به نام كمالي وجود ندارد و معلوم نيست يزد فردا به چه دليلي مبادرت به ملتهب نمودن فضاي رسانه اي در خصوص معدن مس كرده است ؟ اين اقدام يزد فردا مشكوك است لابد از شركت مس پول خوبي گرفته و شرافت خبرنگاري خود را به مشتي پول فروخته است لابد از سوي استانداري يزد شارژ مالي شده و در فضاي كنوني كه جريان به نفع مردم در زمينه معدن مس است خواسته با صاحبان قدرت و ثروت همنوا شود و پولي به جيب بزند خدا كند اينطور نباشد در غير اين صورت واقعا برايتون متاسفم واقعا متاسفم و واقعا اين اخبار و تبليغات محرم رو رو سايتتون برارين كه آبروي امام حسين و محرم را با اين كثافت كاري هاتون مي برين ====================================================================================یزدفردا :منطق کلامتان را ............

به مسئولانمان اعتماد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0722:57:03.984673

ای کاش ما به مسئولانمان اعتماد می کردیم و اجازه نمی دادیم هرکس که دلش خواست مردم را تحت فشار قرار دهد و هر چه که دلشان می خواهد به خورد مردم دهند اسناد مرتبط با صدور مجوز اين معدن در دوره اصلاحات موجود مي باشد به برخي از اين اسناد از جمله نامه استاندار اسبق به وزير صنايع و معادن در دوره اصلاحات با موضوع درخواست شروع عمليات اجرائي و استخراج معدن علي آباد مانند معدن دره زرشك در قالب يك پروژه، نامه فرماندار تفت در آن دوره در خصوص واگذاري معدن مس دره زرشك به شركت ملي صنايع مس ايران و ... اش در 11 سال قبل براي صدور مجور صنايع و معادن نيازي به طرح زيست محيطي نبوده و چند سال اخير است كه قانونگذار ارائه طرح زيست محيطي را براي صدور مجوز سازمان محيط زيست كل كشور ضروري اعلام كرده است.

مهدی
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0715:45:22.202638

با سلام و تشکر که بخاطر انتشار مطلب قبلی متاسفانه اینقدر دروغ توی جامعه زیاد شده که اگر یکی هم با حسن نیت یه حرفی میزنه همه سریع موضع میگیرند. خواستم در جواب دوست عزیزی که خیلی با حرارت نظرشون را نوشته بودند بگم که منظور بنده این نبود که این بیماری ها بخاطر معدنی که هنوز راه اندازی نشده زیاد شده. بنده شرایط فعلی را گفتم که در آینده تا بدتر نشده باید جلوش را گرفت. شمایی که ایدر معلومات داری خوبه بهتره یه مطالعه بیشتری توی جوامع پیشرفته داشته باشی. اونهایی که الان بطور مثال از صهعت فولاد بعنوان یک صنعت کثیف یاد میکنن. اونها دیگه خودشون فرایند تولیدش را بخاطر محیط و سلامت مردمشون دارن منتقل میکنن به کش.رهایی دیگه. نمونش ماها که سرع جو گیر میشیم. متاسفانه یا خوشبختانه من سالها توی اروپا زندگی کردم و دیدم که دارم میگم. دوست بزرگوار، مطالبی که گفتم تنها بخاطر حسن نیت بود. وگر نه من معلم و امثال من قرار نیست پولی گیرم بیاد یا نیاد که موضع مادی گرفتید. متاسفانه خیلی وقتها تنها حرفی که میشه زد اینه که از ماست که بر ماست

احسان دشتی
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0715:18:34.687429

خدا آخر عاقبتشونا به خیر کنه، هر کاری میکنند به ضرر شهر هست

امیر
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0715:16:06.936303

ماباید چقدر به خاطر داشتن این مسئولین بی لیاقت تاسف بخوریم؟ تا کی؟ چرا؟

علیرضا
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0714:15:58.007905

با سلام متاسفانه مسئولان به فکر اقتصادآینده مردم و جوانان یزد نیستند. نظر من این است حالا که نماینده محترم و استاندار و دیگر مسئولان آینده اقتصادی شهر برایشان مهم نیست، بهتر است مردم یزد خودشان راجع به آینده خودشان و فرزندانشان تصمیم بگیرند. چیزی که من نمی فهمم اینه که چرا مسئولان یزد اونجور که باید از این طرح بزرگ ملی حمایت نمیکنند؟ آیا مردم یزد آینده اقتصادی شهرشان برایشان بی اهمیت است؟ آیا جوانان یزدی باید برای کسب درآمد راهی دیار غربت بشن؟ نماینده محترم مردم در مجلس و استاندار محترم، فکر کردن که این خیل عزیم فارغ التحصیلان یزدی در مقاطع مختلف چه باید بکنند؟ آیا وقتی که سیاست های جمعیتی کشور به سمت افزایش جمعیت گرایش پیدا کرده، مسئولان نباید مسئولانه برای آینده این جمعیت برنامه ریزی کنند؟ از جمعیت آینده که بگذریم سیاست مسولان یزدی برای اشتغال بیکاران یزدی چیست؟ باید چکار کرد؟ آقای دکتری که میفرمایید پولش جای دیگه میره و سراطانش برای مردم یزد میمونه و در ادامه برای تایید حرف نا درستت میگید که سراطان الان زیاد شده: آیا مس یزد به بهره برداری رسیده که سراطان الان رو به مس ربط میدی؟؟ شما که خودت رو دکتر میدونی و نظر هم میدی، بفرمایید برای اشتغال باید چکار کرد؟ آیا کل صنعت و معادن دنیا و ایران باید تعطیل بشه؟؟ آیا همه معادن ایران رو باید تعطیل کنیم؟ میشه بفرمایید مردم باید چکار کنند؟؟ دوستان گرامی بنده به عنوان کارشناس ارشد فراوری مواد معدنی، کسی که در پروژه های مختلف کار کرده و دوستدار محیط زیست هم هست، میگم که ما هم صنعت، اشتغال و کار خوب لازم داریم و هم محیط زیست خوب برای زندگی. آیا به راستی نمیشه هر دو رو داشته باشیم؟ پاسخ این است که میشه هر دو رو داشت. می توان با مدیریت صحیح مس هم تولید کرد و خطرات زیست محیطی رو به حداقل رساند کاری که در همه دنیا داره انجام میشه، آمریکا ، استرالیا سوئد، فنلاند و .... می توان در کارخانه مس یا هر کارخانه ای کار کرد و با رعایت مسائلی زندگی خوب و سالمی هم داشت. دوستان خطرات و مریضی ها در همه جای جوامع انسانی هست و حتی اگر از خییابون رد شی و مراقب نباشی ممکنه جانت رواز دست بدی.

l
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0714:12:40.275901

به قول يكي از دوستام يزد رو گنج خوابيده اما معلوم نيست پول اين معادن سنگ آهن و مس و طلا و اورانيوم و ... كه از يزد خارج ميشه كجا خرج ميشه.به مردم علي آباد و دره زرشك هم توصيه ميكنم به زندگي عادي خودتون ادامه بدهيد و به اين چيزا اميد نبنديد.

تصمیم مهم
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0713:46:05.434376

واقعا جای تاسف داره که در تمام دنیا مسیولین و مردم شهرها تلاش می کنند تا با آوردن صنایع بزرگ به شهرشان و علاقمند کردنشان به سرمایه گذاری، تا موجب رونق شهر و رفاه مردمشان باشند حال جالبه که در اینجا گویا برعکسه اینجا هرکی فقط به خود فکر میکنه و لاغیر. از کامنتها به راحتی می توان به سطح دانش و آگاهی نظردهندگان پی برد البته از مردم عادی انتظاری نیست ولی از مسئولین شهر و نخبگان استان انتظار می رود با تمام وجود و همت زیاد به اجرایی شدن پروژه اقدام نمایند اگه عده ای با سیاه نمایی قصد تخریب پروژه را دارند اما نخبگان باید بگونه ای حرف و عمل کنند که بتوان از سرمایه گذاری شرکت مس در اینجا استقبال گردد همانطور که می دانیم شرکت مس یک بنگاه اقتصادی است و اگر احساس کند که سرمایه گذاری آن موفقیت آمیز نباشد منصرف می شود و طبیعی است ای کاش کمی دورتر را نگاه می کردیم و به آبادانی شهرمان کمی بیشتر تامل می کردیم و یکبار که شده تصمیم قاطع در خصوص پيشرفت و آبادانی شهرمان بگیریم و محافظه کاری و منفعت طلبی را کنار بگذاریم. به امید آبادانی جای جای ایران عزیز ما.

کارشناس محیط زیست
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0713:45:49.583469

آقای دکتر عزیز (مهدی) لطفا قبل از اینکه از این مملکت تشریف ببرید به ما هم بگید چه ضررهایی وجود دارد. چون ما همه بی سوادیم و هیچ خبری نداریم. فقط خواهش میکنم اگر مثل سایر همکاراتون از ایران رفتید لااقل همچنان دلسوز بمانید، بیخیال ایران نشید و گاه گداری به این مملکت سر بزنید.

کارشناس
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0713:41:30.026422

با سلام،وقتی یه آدم معمولی خودش رو کارشناس میدونه و دایه عزیزتر از مادر، وقتی برای گرفتن زمین چند ده هکتاری به همراه چندنفر از اعضای شوراهای محل برای مثلا گسترش گیاهان دارویی ، نظر میدن و هیاهو میکنن، وقتی از کمیته راهبردی مس اخراج میشن و میشن مخالف و خودشون رو دایه عزیزتر از مادر میدونن. از اون طرف هم شرکت ملی مس به عنوان بهره بردار نمیاد مزایا و تبعات بهره برداری از معدن رو برای مردم منطقه عنوان کنه،مسلما با این مسایل روبرو میشیم. از نظر من که کارشناس صنعت مس هستم بهره برداری اصولی از اینگونه معادن نه تنها مشکلی برای مردم منطقه بوجود نخواهد آورد بلکه موجب رونق و شکوفایی منطقه خواهد شد. منوط به انکه هم بومی گرایی بشود و هم بخشی از سود حاصله در استان هزینه شود. حال آنکه حذف صورت مسئله راحت ترین راه و تنها راهیست که از انسانهای کم تجربه و جوامع پر ادعا زیاد به سراغ آن میروند. چطور در قلب پرجمعیت ترین شهر آلمان میتوان ذغال سنگ از دل زمین استخراج کرد، و موارد اینچنین در اروپا که پرچمدار دفاع از محیط زیست میباشد به وفور یافت میشود.ولی در ایران و در این منطقه امکان پذیر نیست. به نظر من مشکلات پیش آمده نه مسائل زیست محیطی که بیشتر منفعت های شخصی و عنادهای کور میباشد که موقع شروع هر پروژه بزرگی در سراسر کشور با آن مواجه میشویم. همچنین نوع برخورد شرکت بهره بردارنیز در ایجاد این تنش و تشدید آن موثر بوده است.

بی نام
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0713:54:22.395508

باتوجه به تحلیل برخی از همشهریان، می بایست دید خود را وسیع تر کتتد. چرا یزد را با خوزستان مرز نشین مقایسه می کنید می توان نزدیک تر استان همجوار را دید اشتغال، درامد مردم، کمک شرکت مس به شهرستان، آبادی شهر، ما تفتی ها، یزدی ها ظرفیت داشتن چنین طرحهای بزرگی را نداریم مسئولین هم بدتر...

ساکن روستای علی آباد
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0709:52:02.236757

سلام . متاسفانه مدتی است که با مطرح شدن بحث پیرامون بهره برداری از معادن مس علی آباد و دره زرشک آسایش روحی و روانی از مردم این روستاها گرفته شده است . عده ای در راستای حمایت از بهره برداری از این معادن فرفکنی می کنند و عده ای برعکس . براستی گناه ساکنین سختکوش و زحمتکش این روستاها چیست ؟ که هر روز باید شنوای شایئات و حرف های سلیقه ای باشند . یک روز می گویند زادگاهتان در حال نابودی است و روزی دیگر می گویند اگر از معدن بهره برداری شود آباد می شوید . استاندار محترم امام جمعه فقید فرماندار محترم تفت امام جمعه ی محترم روستای علی آباد جناب یحیی زاده عزیز تکلیف ما ساکنان علی آباد و دره زرشک چیست ؟ چه قرار است بر سر ما بیاید ؟ وضعیت قطعی معادن مس علی آباد و دره زرشک چیست ؟ ضرر بهره برداری از آن چقدر است ؟ منفعت بهره برداری از آن چطور ؟ چرا ما باید هر روز شاهد حرف ها و حدیث هایی باشیم که خیلی از آنها منشاء واقعیت ندارند که نتیجه این حرفها ایجاد تفرقه و چند دستگی در بین اهالیست . چرا باید به افرادی که نه متخصص هستند و نه دانش دارند نه حتی تجربه فرصت داده شود تا فضا و جو آرام بر این روستاها را ملتهب و آشفته گردانند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مهدی
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0709:09:29.258697

با سلام هر چند میدونم این نظرم هم مثل چند نظر قبلی که داده بودم منتشر نمیکنید ولی بدونید تبعاتی که بهره برداری از چنین پروژه هایی که برای سلامت مردم داره بسیار بیشتر از اونی هست که شما بتونید تصور کنید. البته چون مرگ خاموش را در پی داره هیچکس بهش توجهی نمیکنهشما که داعیه این دارید که بهره برداری به نفع مردم خواهد بود، آیا نفت خوزستان به چه درد خوزستانی ها خورده که دارید احساسات مردم را تحریک میکنید. والله پولش جایی دیگه میره و سرطانش میمونه برای من و شما و این مردم فکر میکنید علتی که اینقدر سرطان تو یزد زیاد شده چیه؟ همین صنایع و معادن و آلودگی هاش هست که خیلی مسئولین بی مسئولیت که ادعای خدمت دارن با این چیزها دارن خیانت میکنن. شما هم بدونید که توی این قضایا مسئولید. دوست دارم بدونید بنده دکتر این مملکت هستم و زمینه کارم هم مرتبط هست و حرفی که زدم از سر دلسوزی بود. من و امثال من وقتی اینجا به سلامت مردم و زندگی اونها اهمیت ندن این شهر و در نهایت کشور را بیخیال میشیم و فوقش از اینجا میریم مثل خیلی از دوستان و همکارانمون ولی .............. خدانگهدار

دوست دار ایران
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0819:57:55.129957

واقعا ماندیم چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ اما هر چه که هست این معدن تعطیل نخواهد شد شرکت مس حقوق مردم را بدهد و زمینهایشان را تملیک کند مسئله حل می شود نه اینکه بخواهند به اسم سرمایه ملی حقوق عده ای زحمتکش را بخورند تازه به گفته اند این شرکت 80 درصدش خصوصی است اگر اشکال ندارد یزد فردا از هویت شرکت مس ایران و سهامدارانش بیان کند

رهگذر
Iran, Islamic Republic of
1391-09-0811:08:27.438262

آقاي يزدي يا شجاع درد شما آقايون مردم نيست درد پوله.بلد نبودي از مس پول بسوني به ما چه.سركه ايسوندنه اصول موخاد.