به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:اقدام به موقع پلیس مانع از آتش سوزی یک خودرو و سرایت به خودرو های دیگر که اطراف یکی از هیئات عزاداری بود شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا