۶ هزار میلیارد تومان توسط خیران در حوزه سلامت کشور هزینه شد

۶ هزار میلیارد تومان توسط خیران در حوزه سلامت کشور هزینه شد
معاون امور استان‌های مجمع خیرین سلامت کشور گفت: از سوی خیران سلامت در کشور تا پایان سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان در ساخت ...

محل درج آگهی شما

اخبار ویژهمحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما