رودررو

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ/درگذشت نابهنکام مهندس توحیدفر /فیلم گفتگوی با وی

یزدفردا :همزمان با روز شهادت امام جمعفر صادق (ع) خبری ناگوار یزد را تکان داد . مهندس محمود توحیدفر جهادگری که همیشه از اول انقلاب نامش در ردیف افراد عمرانی و متخصص یزد می درخشید و هرجا که نیاز شده بود ،خود را آماده رزم می کرد و پای کار می ایستاد و شبان
سایر