کد خبر: 159692
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1399 - 23:37

یزدفردا :امروز روز اورژانس در ایران بود و در همین راستا میهمان اورژانس مرکزی در استان یزد بودیم و در این دیدار دکتر دهفان مرد همیشه پاسخگو ی مدیران استان این روز را به هکاران خود تبریک گفت و از عملکرد همکاران و کارهای منحصر به فرد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گفت 
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما