کد خبر: 155868
تاریخ انتشار: 20 آذر 1398 - 00:47

یزدفردا :دکتر محمد حسین جعفری حقوقدان برجسته یزدی و رییس کانون وکلای استان یزد متفاوت ترین داوطلبی که با تمام توان احترام به مادر را تا آخرین روز ثبت نام علی رغم فشار مردم و هوادارانش تحمل کرد و نهایت تا رضایت نگرفت، نیامد .

و نمره فرهنگی و فرهنگ سازی با 20 پاس کرد .
به احترام حرکت زیبایش در چند بخش قصه ثبت نام و گفتگو با مادر و نهایت ایشان را تقدیم می کنیم .
او با مادر آمد

او با رقیب هم با احترام و خضوع رفتار کرد .

و حرف پایانی را در ابتدا گفت و مادرش هم چه خوب و با صداقت گفت!!! این گزارش را دنبال کنید.
نظر شما راهگشا و مشوق ما ست
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما