کد خبر: 154610
تاریخ انتشار: 21 مهر 1398
رئیس‌جمهور در نشست خبری با نخست وزیر پاکستان:


یزدفردا:رئیس جمهور گفت: تحقیقات خود را درباره حمله به نفتکش ایرانی تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن عوامل اصلی حمله ادامه می دهیم.

 

حسن روحانی رئیس جمهور گفت: تحقیقات خود را درباره حمله به نفتکش ایرانی تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن عوامل اصلی حمله ادامه می دهیم. این