کد خبر: 150923
تاریخ انتشار: 28 خرداد 1398 - 22:39

یزدفردا :حسینیه امیر چقماق یزد یکی از لوگوهای شهر جهانی یزد است با بی توجهی متولیان امر ترافیک شهر یزد نمونه کاملی از به توجهی به بحث ترافیک در شهر جهانی یزد است که هر روز بیشتر از دیروز درتمام محل های توریستی این شهر خودنمایی می کند . چه کسی مسئول است!؟

با وجود پارکینگ علیچی درمیدان امیر چقماق یزد متاسفانه در تمام معبرهای اطراف خودرو ها در دو طرف پاک کرده و حتی در جاهایی که تابلو توقف مطلقا ممنون و حمل با جرثقیل هم نصب شده خود رو ها متوقف بوده و هیچگونه اعمال قانونی در این مکان صورت نمی گیرد .

البته با معاونت محترم راهنمایی رانندگی هم در این رابطه هماهنگ شد و قولهایی برای برنامه ریزی در این رابطه داده شد و نمونه از اعمال قانون توسط عوامل پلیس را به تصویر کشیده اند که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

فیلم کامل این گزارش را در ادامه خواهید دید

نظرات خود را در همین رابطه به ما منعغکس کنید
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما