کد خبر: 145233
تاریخ انتشار: 02 تیر 1397 - 22:29
اختصاصی یزدفردا

نتخاب حسابرس توسط کمیسیون برنامه بودجه شورا خلاف مقررات تشخیص داده شد و برای انتخاب طبق قانون کمیته انتخاب مشخص شد/قطعا برای حسابرسان مفید خواهد بود.......(یزدفردا)نتخاب حسابرس توسط کمیسیون برنامه بودجه شورا خلاف مقررات تشخیص داده شد و برای انتخاب طبق قانون کمیته انتخاب مشخص شد/قطعا برای حسابرسان مفید خواهد بود.......(یزدفردا)

 کلمات کلیدی: شورای اسلامی شهر

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما