کد خبر: 145093
تاریخ انتشار: 08 خرداد 1397 - 09:59

فیلم :اعتراض شدید شایق بابت سفره هفت سین ریاست جمهوری  و پاسخ عامری به شایق

فیلم :حاج مرتضی شایق به کنار گذاشتن  افراد با سابقه در ابتدای شورای پنجم اعتراض کرد و گفت :فکر کردید همه جا را فتح کردید  و خودتون هر کاری دلتون خواست انجام دادید
شایق:از من بابت سفره هفت سین سئوال شد به جد تکذیب کردم ولی حالا فهمیدم که اتفاق افتاده چرا ما نباید خبر داشته باشیم
خانم جورابی هم با اشاره به تخلف در تحقیق و تفحص  گفت :اگر به تخلفات می خواهیم رسیدگی کنیم اول خودمان نباید تخلف کنیم
خانم عامری :این کار را به شورا مرتبط ندانست و این کار یک کار جدا بوده -----والبته با اشاره به این که در چند بخضش شهرداری هزینه شده و مثلا 17میلون گرویی برای اجاره چند جنس گذاشتیم و پس از برگرداندن پول را گرفتیم ولی اجاره ان داده شد .
از استاندار باید تشکر کرد این فرصت را به یزد داد  وی در پاسخ بخ رییس شورا گفت من هزینه ها را نیاوردم  و  متاسفم که این کار را با ریال می سنجید
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما