کد خبر: 127776
تاریخ انتشار: 09 شهریور 1395
با حضور مهندس عزالدینی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد

با حضور مهندس عزالدینی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد / سید محمد رستگاری فرماندار شهرستان مهریز و دیگر مسوولین شهرستان کارخانه قند رخسار در شهرک صنعتی مهریز افتتاح شد

با حضور مهندس عزالدینی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد / سید محمد رستگاری فرماندار شهرستان مهریز و دیگر مسوولین شهرستان کارخانه قند رخسار در شهرک صنعتی مهریز افتتاح شد

عکس :ابوالفضل ابویی خبرنگار مهریز

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131735.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131737.jpeghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131736.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131738.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131739.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131740.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131741.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131742.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131743.jpeg


http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131744.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_131745.jpegکلمات کلیدی: مهریز

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما