کد خبر: 125336
تاریخ انتشار: 02 مرداد 1395


به گزارش روابط عمومي مديريت بحران استان يزد، مانور زمان صفر اطفاءحریق در جنگل باغ شادي شهرستان خاتم برگزار شد.

مديركل مديريت بحران استان در اين مانور كه ساعت 5 بامداد برگزار شد طي تماس تلفني با فرماندار شهرستان خاتم و رئيس ستاد مديريت بحران شهرستان خاتم موضوع حريق در جنگل باغ شادي را اعلام و خواستار پيگيري و مديريت موضوع گرديدند.

فرماندار خاتم با فراخوان برخي ادارات و نهادهاي شهرستان از جمله منابع طبيعي، محيط زيست، نیروی انتظامی، آتش نشاني، هلال احمر، اورژانس، دهیاري، شهرداری، آب و فاضلاب شهري و روستايي و بسيج و همچنين تشكيل اتاق مديريت بحران در محل فرمانداري به بررسي وضعيت حادثه و چگونگي مهار آتش با استفاده از امكانات و تجهيزات شهرستان پرداخته و سپس هركدام از مسئولين به انجام وظايف محوله و مديريت افراد تحت امر خود پرداختند.

ارزيابي توانايي هاي فرمانداري و ادارات شهرستان در اطفا ءحريق در جنگل ، آمادگي پرسنل اداره كل و چگونگي مديريت بحران در هنگام حريق، فراهم نمودن تجهيزات در حالات اضطراري، رفع نواقص احتمالي، بررسي اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم شهرستان ﺟﻬﺖ پيشگيري از وﻗﻮع حريق بزرگ، ارزيابي توانايي و عملكرد ادارات منابع طبيعي و محيط زيست شهرستان، ﺟﻠﻮگيري از روﻧﺪ ﺗﺨﺮيب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻖ در زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزي و ... از اهداف برگزاري اين مانور بود.

در انتها جلسه بررسي عملكرد و نقاط ضعف و قوت ادارات شهرستان در محل سايت محيط زيست شهرستان خاتم در جنگل باغ شادي برگزار شد.

لازم بذكر است با توجه به گرمي بيش از اندازه هوا در فصل تابستان و وجود جنگل و مراتع زیاد، هرساله مقداري از مراتع شهرستان خاتم بدليل آتش سوزي از بين ميرود.


کلمات کلیدی: بحران خاتم مانور

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما