کد خبر: 123869
تاریخ انتشار: 03 تیر 1395


یزدفردا "ارسالی از طرف یکی از شهروندان

مدت زیادی است که در دولت، بحث خالی بودن خزانه و کمبود منابع مالی دولت، حرف اول را می زند؛ اما فیشهای مدیران نشان می دهد که خزانه خالی است، اما نه برای مدیران نامحترم!

اگر بخواهیم نسخه محلی این مشکل ملی را پیدا کنیم، بهترین مصداقش، شهرداری اردکان است؛

هر کسی کم و بیش با شهرداری اردکان سر و کار داشته باشد و درخواست تخفیف یا قسطی شدن عوارض و خدمات و ... داشته باشد، یا از شهرداری اردکان، درخواست کمک مالی در راستای وظایف و اختیارات شهرداریها داشته باشد، اولین پاسخی که می شنود، آن است که خزانه شهرداری اردکان خالی است!

بله، خزانه شهرداری اردکان خالی است برای مردم، اما نه برای شهردار محترم و خرید ماشین نود میلیونی برای گز کردن شهر؛

بله، خزانه شهرداری اردکان خالی است، اما نه برای پاداش و حقوق ویژه شهردار و عیدی و حقوق و پاداش اعضای شورای شهر طبق حداکثر میزان قانونی!

خزانه شهرداری اردکان خالی است، اما نه برای پیمانکاران نورچشمی بلوار غدیری که بیش از یکسال است خاکش را مردم محلش میخورند!

خزانه شهرداری اردکان خالی است، اما نه برای پیمانکاران پیاده روهای پرخرج و خراب کردن میدان آزادی و میدان خاتمی و دیوار ترمینال و ظاهراً میدان پانزده خرداد!

خزانه شهرداری اردکان، برای مردم، یعنی صاحبان خزانه، خالی است و باید پر کنند؛ اما برای دست به خرجها، و نور چشمها، نه انگار، بلکه حقیقتاً شهرداری اردکان، مولتی میلیاردر است؛

پس، اگر از مردم هستید، نگران خالی بودن خزانه شهرداری اردکان باشید و عوارض را خوب و به موقع و کامل بپردازید، اما اگر از مسئولان شهرداری هستید، نگران هیچ چیز نباشید. اوضاع کاملاً عادی است؛ بلکه فراتر از عادی، میتوان خرج کرد.

منبع تلگرام:حمید رضا مستوفی
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما