کد خبر: 122945
تاریخ انتشار: 18 خرداد 1395 - 01:23


یزدفردا "بنا براعلام مهندس عز الدینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد، به دلیل ضرورت بهره وری هرچه بیشتر انرژی، ساعت کار مراکز دولتی از 18 خرداد ماه از ساعت 6:30 تا 13:30 اعلام شد.

این دستورالعمل، بیمارستانها و مراکز درمانی را مستثنی کرده است.

ساعت کار بانکها نیز بر اساس تصمیمات شورای سیاستگذاری بانکها خواهد بود.کلمات کلیدی: رمضان

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما