کد خبر: 121740
تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1395 - 00:28


امار نهایی غیر رسمی نتیجه نهایی دور دوم انتخابات مجلس در حوزه مهریز بافق بهاباد ابرکوه خاتم /صباغیان پیشتاز است
بهاباد
صباغیان 5500
بابایی 1296
خاتم
صباغیان 5600
بابایی 5400
ابرکوه
صباغیان 4800
بابایی 7955
بافق
صباغیان 22000
بابایی 1000
مهزیز
صباغیان 4000
بابایی 16000
جمع کل
صباغیان 41900
بابایی 31700
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما