کد خبر: 159684
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1399 - 17:44

طلایی مقدم در واکنش به وعده و وعید برای افتتاح بیمارستان بافق در سال آینده گفت بیمارستان بافق باید همین امسال به بهره برداری برسد
یزد فردا: طلایی مقدم در واکنش به وعده و وعید برای افتتاح بیمارستان بافق در سال آینده گفت بیمارستان بافق باید همین امسال به بهره برداری برسد
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما