کد خبر: 157503
تاریخ انتشار: 12 خرداد 1399 - 17:07

مهندس سفید را ازسال ۵۹ وقتی جوانی انقلابی حزب الهی با سری پر سودا و تنی پرانرژی به عنوان معمار امور تربیتی می شناختیم پس از آن وی را در ردای معاون استاندار سپس استاندار دیدیم بااو در آموزش و پرورش کارکرده در استانداری ،بیشتر بخاطر فرهنگ و تعلیم و تربیت وگاه نیاز های توسعه وعمرانی استان بااو مراوده داشته در همه این سالها،گاه تحسینش کرده و گاه به تندی وی را نقدکرده بر او تاختیم .
شنبه دهم خرداد با قرار قبلی دوربین به همراه تیم خبری  و کارشناسان یزد فردا در شورای شهر میهمان رییس آن بود
مهندس سفید را ازسال ۵۹ وقتی جوانی انقلابی حزب الهی با سری پر سودا و تنی پرانرژی به عنوان معمار امور تربیتی می شناختیم پس از آن وی را در ردای معاون استاندار سپس استاندار دیدیم بااو در آموزش و پرورش کارکرده در استانداری ،بیشتر  بخاطر فرهنگ و تعلیم و تربیت وگاه  نیاز های توسعه وعمرانی استان بااو مراوده داشته در همه این سالها،گاه تحسینش کرده و گاه به تندی وی را نقدکرده بر او تاختیم .
پس از مدتی کمرنگ شدن و فترت  سیاسی با رای مردم بر کرسی ریاست  شورا  نشست آنچه یقین داریم وچه بخواهیم چه نخواهیم نام سفید با تاریخ معاصر ورویدادهایش گره خورده  چهره ای تاثیرگذار در همه صحنه های فرهنگی عمرانی و زیر ساختها بوده نقشی بی بدیل به عنوان یکی از لیدرهای جریان اصلاح طلبی داشته  نظری تعیین کننده دارد
 ازویژگی هایش اینکه هرگاه منتقدانش وی را درخط پایان ترسیم کردند او پایان را با آغاز عوض نمود
اکنون وی شدیدا زیر تازیانه منتقدان از هرسو قرار دارد بدین لحاظ بی پرده با او به گفتگو نشستیم سوالات هرچند رک تند و تلخ می شد ، سفید با لبخند همیشگی وگاه باسکوتی تایید آمیز و حتی پذیرش خطا جواب می داد بی آنکه عصبانی شودیا تغییری در چهره اش پدید آید تادوربینی که بدین منظور تعبیه شده بود بتواند تغییرات روحی وی را درچهره اش ثبت کند
* او مهمترین تغییر و اقدام در این دوره   شورا را تغییر رویکردها ،جهت گیری ها و شفافیت می داند و ازاین تغییر راضی است ونمره قابل قبول به شورا می دهد
اما از محقق نشدن آرزوها وایده آلها را به دلیل موانع وشرایط خاص ناراضی است
گرچه فعالیتهای عمرانی این دوره را کمتر ازدوره های قبل نمی داند ولی به دلیل الزام به امضا تایید مشاوران قبل اجرا به کندتر بودن فعالیتها اذعان داشت
* در تعریف (شخصیت سفید از زبان سفید) خودرا اول شخصیتی فرهنگی اجتماعی بعد سیاسی واجرایی می داند
* وقتی در باب اتهامهای فساد و مال اندوزی صحبت شد لبخند تلخی زدو گفت سالهاست می گویند عادت کرده ام حرکت کردن وفعالیت بخصوص که جنبه اقتصادی داشته این حواشی را هم دارد باید پذیرفت،
تاکنون که خدا من راحفظ کرده، برای  نفع خود وخانوادهم کاری نکرده ا م در هرجا کاری شده بارفتن من ازآن پست همانجا، جا گذاشتم ارث پدری وملک شخصی من نبوده مثلا شرکت همرس در استانداری تاسیس شد ولی امانت را به استاندار بعدی سپردم ورفتم
* سعی کردم در خدمت مردم ومحرومان باشم و به کمک دیگران گره گشایی کنم
اگر نقطه سیاه یا نفع شخصی درکار م بودتا امروز دوام نمی آوردم ونمی توانستم محکم بر مواضعم بایستم
  لطف خدا کمکم کرده هرجا بوده هستم اصل بر شفافیت گذاشته ام آماده حسابرسی ونقد هستم از عیب ونقص مبرا نیستم نقد پذیرم واستقبال می کنم
*پرسیده شد گروه متحدشما متهم به انحصارطلبی است و بخشی ازکارکنان شهردار ی ازاینکه دایما در مظان اتهام قرار می گیرند گلایه مند حرمت کارکنان هستند
مهندس سفید گفت دوستان در همه کمیسیونها هشتن ریاست کمیسیون براساس رای اعضاست وبای به رای دموکراسی تن دادا من گلایه ای نشنیدم مگر حسابرسی از حساب مترادف با اتهام است مشکل انباشت مغایرتها طی چندین سال است که این مغایرت درهمه جا حتی حسابهای شخصی یک مغازه وموسسه هست خدای ناکرده نباید بازسازی به معنی مچگیری یااتهام زنی باشد شفاف شدن همه به پاکدستی مجریان ایمان آورده وبریقین ما می افزاید برعکس سوال شماازاین جهت تعدادی ازکارمندان محترم زحمتکش شهرداری ابراز خشنودی کرده اند
*وی از انعکاس نادرست جریانها وصحن شورا که خوشبختانه مردم مستقیما سرریز مذاکرات هستند گلایه کرد بخصوص آنکه وقتی نظر عده ای تامین نمی شود سعی در اعمال نفوذ قدرتها وبخشهای بیرونی برای تاثیر گذاری بررای اکثریت وبه رکودو حاشیه کشاندن تصمیمات وجریان خدمت به مردم رادارند این اخلاقی نیست
* درمورد مسایل سیاسی وتحزب، وچرااینکه مدیر جوان کارآمد تربیت نکردیم چرا حزبها فقط در زمان انتخابات دیده می شوند ودربقیه ایام درخوابند مباحثی مطرح شد که درآینده جداگانه بدان خواهیم پرداخت
 گروه خبری وفنی یزد فردا
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما