کد خبر: 155870
تاریخ انتشار: 20 آذر 1398 - 00:57

قسمت اول گفتگو با دکتر محمد حسین جعفری حقوقدان برجسته یزدی پیرامون هدف از حضور در انتخابات و همچنین گفتگو با مادری مهربان که با صداقت تمام دلیل مخالفت با حضور فرزندش برای ثبت نام را انتخابات مجلس را باز می گوید و دلیل کوتاه آمدنش را !1!!

نظرات شما باعث دلگرمی ما و همچنین مشارکت شما در پایگاه خبری متعلق به فرداییان خواهد شد .
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما