کد خبر: 155650
تاریخ انتشار: 05 آذر 1398 - 19:34
پیگیری یزدفردا در رابطه با سرقت کتابهای کنجینه نسخ خطی کتابخانه وزیری یزد

استاد محمد انتظار بقیه اله با ارائ گزارشی از کمبود کتب مورد اشاره به افرادی که می توانستند در این گنجینه نسخ خطی رفت آمد داشته اشند اشاره نموده و از روند 60ساله جابجایی های صورت گرفته کتب خطی کنجینه نسخ خطی کتابخانه وزیری به صورت مشروح توضیحاتی را ارائه دادند .
پیگیری یزدفردا در رابطه با سرقت کتابهای کنجینه نسخ خطی کتابخانه وزیری یزد 

فیلم:گفتگو با محمد انتظار بقیه اله مدیر سابق کتابخانه وزیری یزد 

استاد محمد انتظار بقیه اله با ارائ گزارشی از کمبود کتب مورد اشاره به افرادی که می توانستند در این گنجینه نسخ خطی رفت آمد داشته اشند اشاره نموده و از روند 60ساله جابجایی های صورت گرفته کتب خطی کنجینه نسخ خطی کتابخانه وزیری به صورت مشروح توضیحاتی را ارائه دادند .

سوال :خاب آقای انتظار بقیه الله مدیر 50 سال گذشته کتابخانه وزیری یزد رسیدیم تا از شرح ما وقع خبر مفقودی کتابهای خطی در گنجینه نسخ خطی کتابخانه وزیری اطلاع پیدا کنیم.

اولا مسئول سخ خطی کتابخانه زیری آقای فائزی بوده اند و آقای مستعانی (که هر دو بزرگوار روحانی و در قید حیات نیستند)و از سال 48 که کتابخانه تحویل آستان قدس شد است طبق صورت جلسه ای که موجود است کخزن نسخ خطی سپرده شده ب آقای مستعانی به عنوان کتابدار و آقای فئزی به عنوان فهرست نویس و بنده هم مسئول کتاب های چاپی و روز نامه و مجله و مثبات و مراقب سالن بوده ام .

کتابهایی که در مخزن بوده در نهایت دقت نگهداری می شده است یکروزی درخواست صحاف از آستان قدس کردیم برای ا پیرمردی که دنبال کار می گشت از مشهد فرستاند که اینجا کار انجام دهد .

جناب فائزی هم می بینند تعدادی که از کتاب های خطی پاره پاره است و بعضی نیز موریانه خورده است آمده بودند چند تا از کتابها ا به ایشان می دهند تا صحافی کند و ایشون پس از مرمت برای اینکه لبه های کار را تنظیم کند همه اینها در زیر گیره می گذارد و هر چند که نباید کتابهای خطی را برید و این جرم و اشتباه است که تعدادی کتاب از گیره در می رود و کتابها از وسط قیچی می شود و کلمات کتاب بریده می شود و ایشان هم که ترسیده بوده مابق کتاب ها را برش برش کرده و می ریزد دور که آثار جرمش نباشد و پس از مدتی اقای فائزی احوال کتابها را می پرسد و او هم واقعیت را می گوید و اقای فائزی هم به من گفتند و من هم با مشهد همانگ کردم و آنها هم گفتند ایشان را به مشهد برگردانید و پس از ایشان استاد سعید میر علی آمدند یزد و صحاف کتابخانه شدند و کارها خوب بود .

رییس آستان قدس گفتند کتابها را تهیه کنید من پولش را می دهم و همه آنها را پیدا کردند و گذاشتند جای آنها ولی ان کتاب های اصلی نیست.

کتاب شرایع هم آیت الله سید جواد مدرسی آمده بودند کتابخانه و چند جلد کتب خطی را برای مطالعه می گیرند و در همان موقع یک گدایی وارد کتابخانه می شود که او را بیرون هدایت می کنند که او هم زمانی که آقای مدرسی را می بینند برای دیدن ایشان به اتاق ایشان می روند و در پایان آیت الله متوجه مفقودی کتاب می شوند  و بعد از آن ایشان یک نسخه خطی نفیس را به جای آن به کتابخانه دادند تا جای آن باشد و البته کتاب شرایع چه تا در کتابخانه داریم چه خطی و چه چاپی  ولی کتاب قیافه شناسی که 17 برگ بوده دیگر پیدا نشد و نتوانستیم جایگزین کنیم .

سئوال :پس شما می فرمایید کتاب های شرایع الاسلام محقق ثانی ،اربعین شیخ بهایی ،کلمات مکنونه فیض کاشانی،الشجره و الثمره ،جواهر العاقلین ،قیافه شناسی،الفیه ابن مالک ،دیوان حافظ ه مه جایگزین شده اند .


پاسخ:جواهر العاقلین ،قیافه شناسی و تنها که یک کتاب است در بازار نبود و نتوانستند بخرند و گذارند به جای قبلی دزد نیامده و کسی چیزی نبرده است ومحفوظ ترین ساختمان یزد همین کتابخانه است و از روزی که این مخزن را ساختیم هیچ وقت درش را باز نکرده ام تا درون ان شوم و بیرون بیایم و این هم بدلیل این بوده چون رمز داشته و من بلد نبوده ام حقیقت این است که بلد نبوده ام و پیر هستم 

سئوال :دوربین دارد 

پاسخ بله دوربین دارد .

البته کامندان ما همه می رفتند و امین ما بوده اند و هیچ کدام دزد نیستند و...

و از لحاظ ایمنی ضد زلزله است تا 17 ریشتر زلزله را تحمل می کند .و مجهز و مهندسین تضمین داده اند و آیت الله ناصری کتاب های خطی حاج شیخ غلامرضا را اینجا آورده اند و امانت اینجا هست .

کتابهای کتابخانه فرهمن و مروج هم اینجاست .

ابتدا کتابها همه مختلط بود و پس از ساخت ساختمان اول کتابخانه همه کتابها را در قفسه به صورت درهم گذاشتند و پس از ان مخزن جددا برای خطی ها ساختیم و کتابهای خطی را در انجا گذاشتیم وپس از اینکه جا کم بود پیشنها دادیم زمین شش خانه در پشت کتابخانه را خریدیم و 6000متر ساختمان مجهز ساخته شد /.

سئوال :پس از انتصاب جناب ملک ثابت قطعا تمام اموال کتابخانه به ایشان تحویل می شود .


پاسخ:البته زمانی قدیم کتاب های چاپی و میز و صندلی و اثاثیه تحویل من بوده است کتاب خطی تحویل اقای فائزی بود !

سئوال :جناب فائزی چه سالی مرحوم شده اند ؟

پاسخ :85 یا 86 

سوال :پس از سال 86 تا 97 که ایشان نبودند و چگونه تحویل ایشان بوده !!یعنی از 86 تا 97 ایشون در این دنیا نبوده اند !!!

پاسخ آقای انتظاری :

یعنی از سال 86 که کتابهای خطی به گنجینه نسخ خطی رفته من هیچ زمان در آن را باز نکرده ام ! و همه کتابداران مورد اعتماد ما بوده اند ...اول آقای موسوی به آنجا میرفتند و می آمدند بعد آقای مسرت  و آراسته و آقای مولوی و قطب زاده بوده اند اینها می رفته اند و امین بوده اند !! سال 96 گفتند باید ارباب جمع دار شوید که من گفتم بشمارید تحویل من دهید گفتند نه طبق دفتر که ما رفتیم مشهد و شدیم ارباب جمعی خطی کتابخانه مزیری و موزه هم تحویل آقای قطب زاده شد !


بعد آقایان اومدند گفتند این کتابها نیست و من گفتم اونها بریده شده بوده و اون یکی هم آقای مدرسی و گدا گم شده ک ایشان کتابی به جای آن داده اند و اونهایی که بریده بوده و رییس کتابخانه گفتند بخرید من پولش را می دهم .

سئوال:با پول آستان!

نه با پول شخصی خودش آنموقع مبلغی نبوده 5 تومان یا ده تومان بوده !


سئوال :کتاب خطی 5 و ده تومان!

پاسخ:الفیه ابن مالک که نفیس نیست 5 تا 10 تومان بود اونوقت ما کتاب می خریدیم 5 تومان تا ده تومان !

سئوال :10 هزار تومان 

پاسخ:نه 10 تک تومانی !

سئوال :سال 48

پاسخ:بل 48 و49 

که اقای فازی خریدند و گذاشتند سر جایش و اون کتاب هم گیر نیامد 

نه دزدی امده و نه دزدی رفته   امید وارم مردم اعتماد کنند و کتابهای خود را به کتابخانه وزیری اهدا کنند  و ند های خطی و کتابهای خود را به کتابخانه اهدا کنند 

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما