کد خبر: 136836
تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت 1396 - 22:54

ناصر پارسائیان کیست؟ / "گزارشی از حضور در دوره دوم و سوم شورا ؟ /:حمل و نقل عمومی ؟/:اولویت شما برای شورا پنجم؟/:سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری؟/:سازمان فاوا شهرداری؟/حاشیه نشینی و راهکار؟/جلب سرمایه گذار و بالا بودن هزینه خدمات برای مردم ؟/'گردشگری و شورا؟/:توریسم درمانی #نشاط و شادابی و شورا؟/#ویژگی شهردار #ویژگی منخبین شورای شهر یزد؟


یزدفردا "در راستای اصلاع رسانی به مخاطبین فردایی یزدفردا اقدام به برگزاری گفتگوی رودرو با نامزدین شورای اسلامی شهر یزد نمود تا مردم فهیم شهر یزد با نظرات و اولویت های کاری هر نامزد انتخاباتی بیشتر آشنا شوند.

سئوالات مطرح شده در ابتدا به بیوگرافی و رزومه کاری افراد سپس به اولویت های خود پس از ورود به شورا و همچنین آشنایی نامزدها با فعالیت های شهرداری  و ویژگی شهردار منتخب از نظر آنها و همچنین چه کسانی می توانند در شورا موثر باشند اختصاص داشت .

در اولین تجربه یزدفردا پس از گفتگو با شهردار یزد سعی شد بیشتر به سمتی خرکت کنیم تا هرماه بتوانیم گفتگوهای بیشتری را تقدیم مخاطبان نماییم .

این برنامه رودررو اختصاص به گفتگو با ناصر پارساییان نامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزددارد .

قسمت اول "#رودررو "با #ناصر #پارسائیان :ناصر پارسائیان کیست؟   

   قسمت دوم "#رودررو "با #ناصر #پارسائیان : "گزارشی از حضور در دوره دوم و سوم شورا ؟


قسمت سوم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان ::حمل و نقل عمومی ؟


قسمت چهارم "#رودررو "با #ناصر #پارسائیان ::اولویت شما برای شورا پنجم؟


قسمت پنجم "#رودررو "با #ناصر #پارسائیان ::سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری؟


قسمت ششم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان ::سازمان فاوا شهرداری؟

قسمت هفتم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان :حاشیه نشینی و راهکار؟


قسمت هشتم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان:جلب سرمایه گذار و بالا بودن هزینه خدمات برای مردم ؟


قسمت نهم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان:گردشگری و شورا؟


قسمت دهم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان:توریسم درمانی #نشاط و شادابی  و شورا؟


قسمت یازدهم""#رودررو "با #ناصر #پارسائیان:
#ویژگی شهردار #ویژگی  منخبین شورای شهر یزد؟


ادامه در کانال رودررو و پایگاه خبری یزد فردا
کانل رودررو
https://t.me/joinchat/AAAAAEIfvF74Y-pDYrGoxw
کلمات کلیدی: انتخابات شورا رودررو

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما