رئیس گروه سلامت محیط وکار‌ معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا ویروس۲۰۰ واحد صنفی متخلف در رفسنجان پلمب شد.

به گزارش رفسنجان فردا؛ به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رئیس گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه اظهار داشت: فعالیت های گروه سلامت محیط و کار برای جلوگیری از شیوع کروناویروس به دودسته تقسیم شده است؛
دسته اول قبل از شیوع ویروس در کشور بود که شامل اقداماتی از جمله کنترل نیروها‌ و کارگران‌چینی که‌در کارخانه های رفسنجان مشغول به کار بودند ‌‌نسبت به مدت‌ سفر به چین مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه مورد مثبتی نداشتیم و افراد چینی هم که سفر کرده بودند قرنطینه شدند.
وی در ادامه افزود برگزاری جلسات آموزشی با کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای و بهورزان و دستورالعمل ها به مدارس و مدیران مدارس و همچنین گندزدایی مدارس از جمله اقدامات قبل از شیوع کرونا ویروس به کشور بود.
رنجبرکاظمی تصریح کرد: بعد شیوع ویروس کرونا در کشور و شهرستان با تصویب کمیته پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در شهرستان رفسنجان به جز ۱۲ صنف مورد نیاز مردم کلیه صنف ها تعطیل شدند.
وی بیان داشت : تا به امروز بیش از ۱۴۲۰ مورد بازدید از آرایشگاه ها ؛پمپ‌بنزین ها ؛مجتمع های رفاهی و هتل ها انجام شد‌ه است.
رئیس گروه سلامت محیط وکار ‌بهداشت خاطر نشان کرد: از ۳۶۱۲ مورد بازرسی از سوپرمارکت ها؛مراکز خرید ؛میوه فروشی ها، ۲۰۰مورد پلمب و تعطیل شدند. که از این تعداد ۷۶ واحد سوپرمارکت و ۷۴ واحد اماکن و آرایشگاه بودند.
رنجبر کاظمی گفت به همت اتاق اصناف و اداره صمت رفسنجان کلیه مراکز عرضه قلیان ؛قهوه خانه ها تعطیل شدند و ۲۷مورد متخلف پلمب شدند.
وی همچنین افزود: از دیگر اقدامات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نصب بنر آموزشی در نانوایی ها و آموزش های لازم به متصدیان نانوایی ها بوده است.
رئیس گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان داشت : در صورت مشاهده هر گونه مورد مثبت در سطح شهرستان همکاران بهداشت که عضو تیم واکنش سریع هستند به محل اعزام واقدامات و توصیه های بهداشتی در خصوص خانواده فرد مبتلا انجام می شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا