چرا وقتی آب قطع میشود، سیم های مخابرات ادارات دچار مشکل میشوند؟!

به گزارش رفسنجان فردا، مثل هر روز مشغول کار های روزانه بودیم؛ از آشپزی گرفته تا شستن لباس ها و ظروف

با آمدن کرونا بیشتر از قبل پای شیر آب کشیده میشویم و سر و کارمان با آب و مواد شوینده زیاد شده است

این روزها که هر لحظه اش را باید منتظر غافلگیری جدیدی باشیم، شاید تصور قطع ناگهانی آب را نداشتیم.

حرف از حفر چاه جدید شد، میگفتند شهر هایی که قبلا به کمک منابع آبی رفسنجان می آمدند دیگر تمایلی به همکاری ندارند؛ اما ما در لحظه قطع ناگهانی آب از همه این ماجرا ها بی خبر بودیم؛ بی خبری دردسر آور است.

اگر میدانستیم آب کم میشود و بعد از مدتی کوتاه قطع کامل، حتما از قبل برای خود ذخیره ای کنار میگذاشتیم که به مشکل بر نخوریم.

نفس تلفن های خانه مان به شماره افتاد و تماس با اداره آب برقرار نشد... انگار کسی پاسخگو نبود؛ مدام در صف انتظار تماس بودیم یا باید پیغام میگذاشتیم برای کارمندان بزرگوار اداره آب رفسنجان تا در فرصتی دیگر گوششان را به شنیدن صدای مان نوازش دهند...

آن روز به مدت ۲۴ ساعت آب نداشتیم بنظر شما چرا وقتی آب قطع میشود، سیم های مخابرات ادارات دچار مشکل میشوند؟!

به قلم سحر بادپروا

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا