در راستای تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی و تحقق دولت الکترونیک در حوزه فرهنگ و هنر ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رفسنجان بزودی خدمات الکترونیکی خود را ارائه خواهد داد.

به گزارش رفسنجان فردا، به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رفسنجان، در راستای تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی و تحقق دولت الکترونیک در حوزه فرهنگ و هنر ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رفسنجان بزودی خدمات الکترونیکی خود شامل اخذ مجوز رسانه ها، موسسات، کانون های مساجد، آموزشگاه های هنری و … را با عنوان “میز خدمت الکترونیک” این اداره و با همکاری یکی از مجموعه های فرهنگی فعال در فضای مجازی ارائه خواهد داد.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا