حاج جعفری گفت: کمیته ای متشکل از خبرنگاران و خبرگزاری ها در ستاد صیانت شهروندی تشکیل شود تا اطلاع رسانی های مربوط انجام گردد و ۱۴ محور حقوق شهروندی به اطلاع مردم برسد تا آنان بر اساس حقوق شهروندی مطالبات خود را بیان کنند.

به گزارش رفسنجان فردا، سه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شهرستان رفسنجان با حضور معاونین فرماندار برگزار شد.
حاج جعفری معاون سیاسی فرماندار در ابتدای سخنان خود، شهروندان را ملزوم به دانستن حقوق خود دانست و گفت:
در بحث حقوق شهروندی نباید به جلسات شش ماهه بسنده کرد و در این خصوص باید مصوباتی طرح و به آن رسیدگی کنیم.

وی بیان کرد: ادارات شهرستان الزام به داشتن بالای ۸۵ درصد میز خدمت بودند که بر این اساس در آخرین جلسه سال ۹۸ بحث تشکیل میز خدمت ارائه شد و یکی از آیتم هایی بود که استانداری شدیدا به آن تاکید داشت.

جعفری به ۱۴ محور ارزیابی اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره کرد و افزود: محوریت این جلسه بر مصوبات تصویب نامه حقوق شهروندی سال گذشته که از سوی وزارت جمهوری اسلامی ابلاغ شده است می پردازد که شامل رعایت کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی با مراجعین، اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات، پرهیز از هرگونه اعمال تبعیض در نظام ها، فرآیند ها و تصمیمات اداری، دسترسی آسان و سریع مراجعین به خدمات اداری، حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد ، آگاهی بخشی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری به مردم و ایجاد امکان دسترسی ذی نفعان به اطلاعات مورد نظر ، امکان اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد از سوی مردم در مورد تصمیمات و فرآیند های اداری، مصونیت از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری، امکان برخورداری اشخاص توانخواه از امتیازات خاص قانونی، فراهم نمودن امکان رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات مراجعین، فراهم نمودن امکان جبران خسارات وارده احتمالی به مراجعین در اثر قصور یا تقصیر دستگاه اجرائی یا کارکنان آن، اعمال نظارات موثر برمراکز ، موسسات، نهاد های صنفی و به طور کلی هر نوع موسسه ای که با اخذ مجوز از دستگاه اجرایی فعالیت می نماید، راهبری اجرای تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اعمال ضمانت اجرای تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد.

معاون سیاسی فرماندار رفسنجان به بحث شفاف سازی ادارات از دستورالعمل های اجرایی و دریافت دستمزد های خود از شهروندان اشاره کرد و افزود: در کنار آگاهی شهروندان از حقوق خود ، سایر ادارات موظفند برای شفاف سازی امور اداری و مالی خود به شهروندان، به نصب تابلوی دستور العمل ها و علت دریافت دستمزد خود بپردازند تا شهروندان بنابر حقوق خود از علت پرداخت هزینه های خود به ادارات آگاهی یابند و در این صورت باید بین شورای فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی یک تلفیق ایجاد شود و چرایی که در ذهن مردم به وجود می آید را پاسخگو باشیم.

وی در ادامه گفت: این پاسخگویی و شفاف سازی تنها محدود به ادارات نیست و اصناف نیز باید این دستور کار را اجرا کنند به طور مثال اگر مردم بدانند علت گرانی چه بوده شاید بار مالی کاهش پیدا نکند اما بار روانی مردم را کاهش خواهد داد.

وی بیان کرد: کمیته ای متشکل از خبرنگاران و خبرگزاری ها در ستاد صیانت شهروندی تشکیل شود تا اطلاع رسانی های مربوط انجام گردد و ۱۴ محور حقوق شهروندی به اطلاع مردم برسد تا آنان بر اساس حقوق شهروندی مطالبات خود را بیان کنند و زمانی از سیر نزولی گفته شود مردم به دنبال سیر صعودی نخواهند رفت و حداقل نارضایتی ها کاهش خواهد یافت.

جعفری در پایان صحبت های خود عنوان کرد: جلسات دیگری ضمن این جلسه برگزار خواهد شد تا به موضوعات گفته شده رسیدگی شود و تمام ادارات دستور العمل های شفاف سازی و میز خدمت را به عنوان یک منشور در برنامه خود بگذارند و در کنار میز خدمت ۱۴محور حقوق شهروندی را قرار بدهند تا مردم از حقوق خودشان اطلاع پیدا کنند .

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا