متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و مسئول واحد فراهم آوری اعضای اهدایی شهرستان رفسنجان از اهدای ۴ عضو جوان ۲۰ ساله رفسنجانی به بیماران نیازمند در شهر‌هایی از کشورمان خبر داد.

به گزارش رفسنجان فردا؛ سید حمید پاکزاد مقدم، متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و مسئول واحد فراهم آوری اعضای اهدایی شهرستان رفسنجان  گفت: امروز در رفسنجان شاهد دومین اهدای قلب به صورت انتقال هوایی وسومین اهدای قلب و پنجمین اهدای عضو بودیم.

او افزود: جوان ۲۰ساله رفسنجانی به نام حسن خستو توانست با ایثار واهدای چهار عضوش به بیماران نیازمند زندگی ببخشد.

پاکزاد بیان داشت: قلب وی به تهران جهت پیوند و زندگی بخشیدن به جوان ۲۶ساله و کلیه‌های او به کرمان وکبد به نیازمند عضو در شیراز انتقال داده شد.

او گفت: اهدای عضو اهدای زندگی است، پس چه خوب است در این امر سهیم باشیم و فرهنگ اهدای عضو را در جامعه خود را رواج دهیم./باشگاه خبرنگاران جوان

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا