زمان : 06 اسفند 1386 - 11:05
شناسه : 9641
بازدید : 9317
ليست 12 نفر ه تائید صلاحیت شده حوزه انتخابيه ميبد و تفت     (انتخابات مجلس هشتم 227) ليست 12 نفر ه تائید صلاحیت شده حوزه انتخابيه ميبد و تفت (انتخابات مجلس هشتم 227)
ليست 12 نفر ه تائید صلاحیت شده حوزه انتخابيه ميبد و تفت
اختصاصي يزدفردا :آخرین ليست نامزدهای حوزه انتخابيه ميبد و تفت (انتخابات مجلس هشتم 227)

يزدفردا :براساس اخبار رسيده به يزدفردا تا كنون افراد زير در حوزه انتخابه ميبد و تفت  تائيد صلاحيت شده اند و افراد باقي مانده هم در حال پيگيري هستند و چنانچه افراد ديگري اضافه شدند در اولين فرصت به ليست افزوده خواهند شد .

     ردیف نام و نام خانوادگی  
 1   سيد جلال يحيي زاده         
 2  محمود حاجيان
 3   سيد حبيب حسيني پور
 4  علي رضا زاده  
 5  سيد محمد مجتبي منصوري تفتي
 6  محمد حسين شيري نيري
 7  باقر دبيري نژاد  
 8  حميد فلاح يخداني
 9  اكبر كفيري
 10  بمانعلي حكيمي ركن آبادي
 11  حميدرضا اميني بفروئي
 12  ناصرحسين سرتيپ زاده


  گفتني است :15 نفر كلا ثبت نام نموده بودند كه12 نفر صلاحيتشان احراز شده و 1 نفر هم انصراف داده است (كه بر اساس توضيح كلي سخنگوي شوراي نگبان در بعضي موارد به دليل مدارك تحصيلي بوده است .

يزدفردا
آخرين ليست از ثبت نام كانديداها در حوزه انتخابيه استان يزد (يزد و صدوق -مهريز تفت -ابركوه -خاتم -بافق -ميبد تفت -اردكان )(انتخابات مجلس هشتم )76