زمان : 29 بهمن 1386 - 10:22
شناسه : 9521
بازدید : 9485
نگاهی به نتایج نظرسنجی یزد فردا    (انتخابات مجلس هشتم 198) نگاهی به نتایج نظرسنجی یزد فردا (انتخابات مجلس هشتم 198)

نگاهی به نتایج نظرسنجی یزد فردا (انتخابات مجلس هشتم 198)


محمد امامی
emami41@yahoo.com
www.bahareno.blogfa.com


با نگاهی به نظرسنجی سایت یزد فردا با حداقل بخشی از دیدگاههای مردم یزد آشنا می شویم . نتایج این نظرسنجی از سوم تا پایان بهمن ماه 86 ، فارغ از برخی کاستیهای آماری احتمالی ، از برتری جایگاه اجتماعی اصلاح طلبان نسبت به اصولگرایان حکایت دارد.
گفتنی است بر این اساس، شرکت کنندگان در این نظرسنجی شانس راهیابی نامزدهای مستقل را به مجلس بیشتر می دانند و به رغم این که تا کنون تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب اعلام نگردیده ، 33/1 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که نامزدهایی به مجلس راه می یابند که مورد حمایت اصلاح طلبان هستند. و تنها 29/7 از شرکت کنندگان احتمال می دهند نامزدهای مورد حمایت گروه های اصولگرا به مجلس راه یابند.
این نتایج آماری بیانگر این واقعیت های غیر قابل انکار است:
چنانچه اصولگرایان و اصلاح طلبان به طور جداگانه به ائتلاف برسند، با توجه به پراکندگی آرای نامزدهای مستقل ، پیروزی از آن اصلاح طلبان خواهد بود.
چنانچه اصولگرایان به ائتلاف برسند ولی اصلاح طلبان به ائتلاف نرسند، اصولگرایان تنها در صورتی موفق خواهند بود که بتوانند بخشی از آرای نامزدهای مستقل را از آن خود سازند.
چنانچه نامزدهای اصولگرایان و اصلاح طلبان هیچیک به ائتلاف نرسند، نامزدهای مستقل تنها در صورتی موفق خواهند شد که یکی از آنها برجستگی خاصی نسبت به دیگر نامزدهای مستقل داشته باشد ، که با توجه به نبودن چنین وضعیتی ، و برخوردار نبودن اصولگرایان از حداقل یک سوم آرا ، اصلاح طلبان در صورتی می توانند موفق شوند که یکی از آنان در افکار عمومی برجستگی خاصی نسبت به دیگری داشته باشد.
در این خصوص توجه به برخی گرایش های مردم نظیر تنوع طلبی و علاقه مندی به خدمتگزاران ، ما را در تشخیص درست احتمال های پیش رو کمک و یاری خواهد کرد.
باشد که با حضور نمایندگان انواع گرایش های فکری و مردمی و رقابتی جدی ، شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو باشیم. انشاءالله تعالی
------------------

نظرسنجي شماره دو يزدفردا:
به نظر شما كداميك از گزينه هاي زير در حوزه انتخابيه استان يزد اكثريت آراء ورود به مجلس هشتم را را به خود اختصاص خواهند داد (تاریخ ایجاد : 1386/11/03)
افراد مورد حمايت گروههاي اصلاح طلب 1020 نظر 33%
افراد مورد حمايت گروههاي اصولگرا 916 نظر 29%
افراد مستقل 1145 نظر 37%

جمع 3081 نظر

یزدفردا