زمان : 10 بهمن 1386 - 09:16
شناسه : 9194
بازدید : 9333
حضورمهندس كلانتري  در هيئت نظارت استان (انتخابات مجلس هشتم 123) حضورمهندس كلانتري در هيئت نظارت استان (انتخابات مجلس هشتم 123)

حضورمهندس كلانتري  در هيئت نظارت استان(انتخابات مجلس هشتم 123)

يزدفردا "مهندس كلانتري در وبلاك شخصي خود اينچنين در مورد حضور در هيئت نظارت نوشت :با توجه به تماسهاي مکرر و متعددي که مردم خوب و شريف استان يزد ، با نگراني و حساسيت در رابطه با تعيين تکليف موضوع تاييد صلاحيت طي چند روز گذشته با اينجانب و دوستان مرتبط داشتند ، وظيفه خود مي‏دانم درباره پيگيري‏هايي که در اين مسير مي‏شود، از طريق وبلاگ شهر خوبان اطلاع‏رساني نمايم .

هيئت نظارت استان طبق روال فرصتي 15 دقيقه‏اي براي ارائه توضيحات حضوري منظور نموده بودند كه امروز ساعت ده صبح به همراه برادر خوب جهاديمان، آقاي مهندس قافي به دفتر هيئت رفتيم و البته تنها در جلسه شرکت نمودم .

 نکته جالب اينکه در ورود به جلسه متوجه شدم بعضي از اعضاي جلسه تغيير کرده اند. از جمله آقاي عاصي (استاندار سابق ) ظاهرا به جاي آقاي رئوف که استعفا داده بودند ، حضور داشتند.

 آقاي محمدي (رئيس ) و ديگر اعضاي محترم، به گرمي استقبال كرده و بدون مقدمه درخواست کردند توضيحات خود را ارائه نمايم.

من نيز با توجه به محدوديت زماني تلاش کردم اشاره اي بسيار گذرا به سوابق شخصي، فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و امور شغلي و مديريتي در ميدان‏ها و حوزه‏هاي مختلف بنمايم و به نوع نگاه و برخوردم با مسائل در ارتباط با مديريت استان اشاراتي اجمالي داشتم .

بعد هم توضيحاتي در ارتباط با نامه استانداران در زمان انتخابات مجلس هفتم که مورد سوال واقع شده بود، ارائه نمودم و توضيح دادم که نوشتن نامه و طرح يک نگراني و چند پيشنهاد از طرف استانداران در شرايط حساسي که پيش آمده بود ، نشان‏دهنده برخورد صادقانه و متعهدانه نسبت به مسائل کشور و نظام بوده است و اقدام يا رفتاري مغاير قانون و عرف نبوده است. البته نکات ديگري را از موضع دوستانه و دلسوزانه در رابطه با تاثيرات عملكرد هيئت نظارت بر تقويت اعتماد مردم به نظام در اين وقت محدود مطرح نمودم.

به هرحال اميدوارم مسائل پيش آمده در رابطه با رد يا عدم احراز صلاحيت در سطح کشور، با اتخاذ تدابير شايسته و در نظر گرفتن مجموعه شرايط به خير و خوشي به نتيجه برسد.

يزدفردا