زمان : 07 بهمن 1386 - 00:13
شناسه : 9140
بازدید : 9250
همايش مديران‌كل فرهنگ وارشاد استانهابا معرفي‌ادارات برتردر يزدپايان يافت همايش مديران‌كل فرهنگ وارشاد استانهابا معرفي‌ادارات برتردر يزدپايان يافت

همايش مديران‌كل فرهنگ وارشاد استانهابا معرفي‌ادارات برتردر يزدپايان يافت
همايش‌مديران كل استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با پيام وزير ارشاد و معرفي ادارات كل برتر روز شنبه پايان يافت.

به گزارش يزدفردا  ، " محمد حسين صفار هرندي " در پيام خود با ياد آوري مسووليت مهم و خطير اين وزارتخانه، بر آمادكي مسوولان براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال آينده تاكيد كرده است.

همچنين پس از بررسي‌ها در گروههاي الف ، ب و ج ، استان‌هاي اصفهان ، گيلان و اردبيل اول و تهران ، همدان و كهگيلويه و بويراحمد دوم شدند.

ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان‌هاي خوزستان و كرمان به ترتيب در گروههاي الف و ب سوم و در گروه ج ، استان‌هاي چهارمحال و بختياري و خراسان شمالي مشتركا سوم شدند.

در بخش اقامه نماز ، استان‌هاي مازندان ، قم و خراسان جنوبي و در بخش ترويج فعاليت‌هاي قرآني، استان‌هاي خرسان رضوي ، مركزي و گلستان برتر شناخته شدند.

در بخش اطلاع رساني نيز ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد به عنوان برتر انتخاب و معرفي شد.

در بخش نمايشگاه دوسالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم غرفه استان‌هاي اصفهان ، گيلان و آذربايجان غربي برتر شناخته شدند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مراسم پاياني همايش بر تعامل واحدهاي ستاد و صف وزارتخانه و سازمان‌ها تاكيد كرد.

" شهرام توكلي " گفت: سازمان‌ها در انجام ماموريت‌هاي خود بايد داراي تلقي يكساني باشند و اگر اين امر وجود داشته باشد زودتر به اهداف سازماني دست پيدا خواهند كرد.

وي با بيان‌اينكه امروز مديريت خلاق‌با افكار و انديشه‌انسان سر و كار دارد اضافه كرد: در سازمان متعالي، نيروي انساني يك سرمايه است.

استاندار يزد نيز در اين همايش ، ترويج اسلام ناب محمدي (ص) را از وظايف دستگاههاي فرهنگي بيان كرد و گفت: با ترويج اين فرهنگ در گام سوم انقلاب اسلامي به پيروزي خواهيم رسيد.

" محمد رضا فلاح زاده " ، ترويج فرهنگ اسلام ناب محمدي را نيازمند وجود اسلام شناسان دانست و افزود: دشمن با برنامه و تكنولوژي، تهاجم فرهنگي خود را شروع كرده است و ما بايد از حالت دفاعي خارج شويم و برنامه مدون براي مقابله با آن داشته باشيم.

وي وحدت فرهنگي ميان دستگاههاي مختلف فرهنگي را يك ضرورت دانست و گفت:
در قالب اين وحدت هر يك از دستگاههاي فرهنگي بايد برنامه مشخص و عملي داشته باشند.

استاندار يزد ، ايجاد مركز، دانشكده و يا گنجاندن واحد درسي با عنوان " دين و زندگي " در مراكز آموزشي را پيشنهاد كرد.

يزدفردا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید