زمان : 25 مهر 1386 - 15:33
شناسه : 7945
بازدید : 9671
سيدمحمد فقيهي :هر كانديدا بايد 3 جنبه صلاحيت رفتاري، اعتقادي و سياسي را دارا باشد(پشت پرده انتخابات 12 )  (انتخابات مجلس هشتم52 ) سيدمحمد فقيهي :هر كانديدا بايد 3 جنبه صلاحيت رفتاري، اعتقادي و سياسي را دارا باشد(پشت پرده انتخابات 12 ) (انتخابات مجلس هشتم52 )

سيدمحمد فقيهي :هر كانديدا بايد 3 جنبه صلاحيت رفتاري، اعتقادي و سياسي را دارا باشد(پشت پرده انتخابات 12 ) (انتخابات مجلس هشتم52 )

دبير حزب موتلفه اسلامي در استان يزد گفت: ‌كانديداي مطلوب بايد پايبند ارزشهاي اسلامي و انقلاب بوده و آنچه در حال حاضر نياز است، روحيه سازش كاري مي‌باشد.

سيدمحمد فقيهي با بيان اينكه هر كانديدا بايد 3 جنبه صلاحيت رفتاري، اعتقادي و سياسي را دارا باشد، اظهار داشت: يك كانديدا از نظر اعتقادي بايد پايبند ارزشهاي اسلامي و انقلاب بوده و در جريانات مخرب داخلي و خارجي مداخله نكند و از نظر سياسي هم داراي بينش سياسي باشد، منافع خود را بر منافع ملي ترجيح ندهد و در حال حاضر آنچه كه نياز داريم، روحيه سازش كاري است.

وي در ادامه گفت: ‌از نظر رفتاري يك نماينده بايد حسن اخلاق داشته باشد، مردمي بوده و از مردم مشورت خواهي كند و با گروههاي فعال در ارتباط و از لحاظ كارآمدي هم تجربه كافي داشته و توان بهره گيري از متن قانونگزاري را داشته باشد و با درد مردم آشنا بوده و در بحثهاي تازه قانون قدرت خلاقيت داشته و در مجموع داراي آينده نگري بوده و بتواند بين گروههاي مختلف تعامل برقرار كند.

اين فعال سياسي تصريح كرد: زماني يك نماينده مي‌تواند كارآيي شايسته‌اي داشته باشد كه در ميان مردم مقبوليت داشته كه در اين راستا گروههاي مرجعي همچون هياتهاي مذهبي، روحانيت، تشكلهاي سياسي، متخصصين، دانشجويان و ... وجود دارند كه نظراتشان مقبول عام مردم است.

فقيهي با اشاره به اينكه ‌يك كانديدا مطلوب علاوه بر اينكه صلاحيت فردي دارد‌، مردم هم بايد توانايي‌اش را تشخيص دهند و به وي اعتماد كنند، تاكيد كرد: احزاب سياسي با توجه به فعاليت سياسي كه در طول سال دارند، در انتخاب كانديداي برتر وظيفه شناخت افراد از نظر مقبوليت و كار آمدي را دارند و پس از گزينش شخص مورد نظر، وي را به مردم معرفي مي كنند تا مردم به نحو شايسته‌اي كانديدا را تعيين نمايند.

دبير حزب موتلفه اسلامي استان يزد در پايان در خصوص عملكرد مجلس هفتم بيان داشت: مجلس هفتم مجلس خوب و شايسته‌اي بوده و با دولت نيز همراه است و نمي‌توان گفت دولت و مجلس صد درصد بر هم تطبيق داشته باشند، از آنجا كه حكومت مردم سالاري است، مجلس بايد پشتيبان دولت باشد و نظرات انتقادي خود را هم داشته باشد.

يزدفردا