زمان : 27 Shahrivar 1386 - 16:52
شناسه : 7638
بازدید : 9384
پايان عدالت در انتخابات مجلس !!!!!!!!   (انتخابات مجلس هشتم34) پايان عدالت در انتخابات مجلس !!!!!!!! (انتخابات مجلس هشتم34)

تغييري در حوزه هاي انتخابيه استان در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي نخواهيم داشت (انتخابات مجلس هشتم34)


يزدفردا "به گزارش روابط عمومي استانداري سرپرست دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري يزد با اعلام اين خبر گفت : حوزه هاي انتخابيه فعلي مصوب سال 1378 مجلس شوراي اسلامي است و بر اساس اصل 64 قانون اساسي به دليل عدم امكان افزايش نماينده در استان تا دو سال آينده هيچ تغيير در حوزه هاي انتخابيه استان صورت نمي گيرد.
محمد علي طالبي با اشاره به مشكلات ناشي از عدم توازن در حوزه هاي انتخابيه استان افزود : ناهمگوني وسعت و جمعيت در برخي مناطق – عدم پيوستگي سرزمين و خارج بودن شهرستان طبس از حوزه هاي انتخابيه استان از عمده ترين مشكلات استان يزد در اين زمينه است .

وي از انجام كارهاي مطالعاتي استانداري يزد در خصوص اصلاح حوزه هاي انتخابيه استان خبر و ادامه داد وضعيت جمعيت و شرايط فعلي حوزه هاي انتخابيه استان به گونه اي است كه در سال 88قطعا يك نماينده به استان يزد اضافه مي شود و بر همين اساس طرح هايي براي تقسيم بندي حوزه هاي انتخابيه بر مبناي پنج نماينده مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج آن به وزارت كشور منعكس شده است .

 سرپرست دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري مهمترين مزيت پيشنهاد ارائه شده را تقسيم بندي حوزه هاي انتخابي بر اساس شاخص هاي علمي مختلف عنوان و تصريح كرد : اين حوزه ها در استان بر اساس وسعت منطقه - جميعت – اشتراكات فرهنگي و اجتماعي و پيوستگي سرزمين مشخص مي شود كه در همين رابطه حوزه انتخابيه شهرستان طبس نيز از فردوس در استان خراسان جنوبي جدا و به استان يزد اضافه مي شود .

يزدفردا