زمان : 18 مرداد 1389 - 03:58
شناسه : 24791
بازدید : 2794
بازديد نماینده یزد و صدوق از شركت گازاستان بازديد نماینده یزد و صدوق از شركت گازاستان

یزدفردا :مهندس اولیاء ضمن بازدید از شركت گاز استان در جلسه ای با حضور مدیر عامل و معاونین این شركت ، پروژه های شركت گاز در حوزه شهرستان یزد و صدوق را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه نماینده مردم یزد و صدوق با تاكید بر اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت اظهار داشت مردم انتظار دارند با توجه با مصوبات دولت ،پروژه های گازرسانی در مناطقی چون ندوشن ، خضر آباد و بخش مركزی یزد با كمترین تاخیر انجام پذیرد .
عضو كمیسون عمران مجلس پروژه های باقی مانده گازرسانی رادر مقایسه با پروژه های بزرگ شركت گاز استان در سالهای گذشته كم حجم توصیف كرد و افزود انتظار ما این است كه با مدیریت و پیگیری شركت گاز مراحل مطا لعات، طراحی و اجرای خط انتقال و شبكه شهری این پروژه ها در زمان منطقی انجام گیرد و از فرصت های همزما نی برای تسریع كار بهره برداری شود .
مدیر عامل شركت گاز استان نیز با توصیف برنا مه ها و پروژه های شركت گاز بر ارائه جد ول زمانبندی هریك از این پروژه ها و تحقق آن تاكید كرد.

یزدفردا