زمان : 05 Mehr 1402 - 17:55
شناسه : 180968
بازدید : 2762
آگاهی بخشی و تغییر نگرش جامعه برای کاهش سقط جنین دبیر کارگروه جوانی جمعیت استان یزد: آگاهی بخشی و تغییر نگرش جامعه برای کاهش سقط جنین یزدفردا: دبیر کارگروه جوانی جمعیت استان یزد: به منظور کاهش موارد سقط جنین، فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و تغییر نگرش از سوی دستگاه‌های مختلف در درستور کار قرار گرفت.

به گزارش یزدفردا: حسینی مطلق، در نشست کارگروه جوانی جمعیت وخانواده استان یزد گفت: مقرر شده به منظور کاهش موارد سقط جنین در استان یزد، فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و تغییر نگرش جامعه در رابطه با موضوع سقط جنین از سوی دستگاه‌های مختلف صورت گیرد.

دبیر کارگروه جوانی جمعیت و خانواده استان یزد، افزود: دانشگاه علوم پزشکی موظف شد دوره‌های آموزشی لازم درباره حفظ جنین را برای کادر درمان برگزار کند و ضمن بازدید و پایش مراکز درمانی ، راهکار‌های لازم برای کاهش موارد سقط جنین را در دستور کار خود قرار دهد.

حسینی مطلق ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان یزد نیز موظف شدند شناسایی و برخورد با مراکز و افراد متخلف در حوزه سقط جنین را پیگیری کنند.

همچنین پلیس فتا نیز شناسایی و برخورد با عرضه کنندگان غیر قانونی دارو‌های سقط جنین را در استان یزد پیگیری خواهد کرد.

 دبیر کارگروه جوانی جمعیت و خانواده استان یزد افزود: رویداد‌های ایده پردازی و تولیدات رسانه‌ای نیز قرار است در استان یزد به کار گرفته شوند تا منزلت جنین حفظ و سقط‌های غیر قانونی کاسته شود.