زمان : 18 Shahrivar 1402 - 03:11
شناسه : 179568
بازدید : 3032
بازنشستگی   بعد از اول مهر فرهنگیان ممنوع شد بازنشستگی بعد از اول مهر فرهنگیان ممنوع شد

یزدفردا :بافق فردا نوشت:بخشنامه شماره 261/700 مورخ 1402/06/04 وزارت آموزش و پرورش؛ بازنشستگی بعد از اول مهر را #ممنوع کرد و در این راستا فرهنگیانی که تاریخ بازنشستگی آنها بعد از مورخ 1402/07/01 می باشد، باید استمرار خدمت نمایند.

 

 در بند ۲ ضوابط و مقررات این بخشنامه آمده است: 

 به منظور جلوگیری از اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان، انجام ماموریت، انتقال و بازنشستگی کارکنان آموزشی در طول سال تحصیلی، ممنوع است.

 

بررسی درخواست ماموریت و انتقال و بازنشستگی صرفاً در فصل تابستان و تا پایان شهریور ماه صورت می پذیرد و در این راستا تاریخ بازنشستگی برای افراد ذینفع؛ از اول_مهر ماه امکان‌پذیر است.